fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Refakturujący rozlicza się tak, jakby sam wyświadczył usługę

Fotorzepa
Podstawa opodatkowania VAT obejmuje wszystko, co jest zapłatą za dane świadczenie. W przypadku odsprzedaży usług trzeba zatem doliczyć do niej także marżę refakturującego.

Przedsiębiorca odsprzedający nie jest traktowany wyłącznie jako podmiot pośredniczący w usłudze, ale również jako jej wykonawca. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Przepis ten jednoznacznie odnosi się do sytuacji, w której podatnik kupuje usługę, a następnie odsprzedaje ją swojemu kontrahentowi w stanie nieprzetworzonym. Unijny prawodawca stworzył zatem fikcję prawną, w której podatnik biorący udział w świadczeniu usług uznawany jest za świadczącego usługę (tak jakby sam usługę otrzymał i wyświadczył). W konsekwencji przysługuje mu prawo do odliczenia VAT z otrzymanej faktury oraz obowiązek rozliczenia „wyświadczonej" usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak działa fikcja prawna

Podatnik działający we własnym imieniu zawiera umo...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA