fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpieczeństwo

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa drogowego zainteresowany raportami NIK

Pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa drogowego zainteresowany raportami NIK
www.sxc.hu
Paweł Olszewski spotkał się z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim, gdyż jest zainteresowany raportami NIK dotyczącymi bezpieczeństwa drogowego w Polsce.

Pełnomocnik rządu szczególną uwagę zwrócił m.in. na fakt, że wciąż zbyt mało jest w naszym kraju dróg dwujezdniowych zmniejszających ryzyko wystąpienia najgroźniejszych wypadków, a na drogach jednojezdniowych o dużym natężeniu ruchu brakuje odrębnych pasów, które umożliwiają bezpieczne wyprzedzanie (tzw. koncepcja 2+1).

Zdaniem uczestników spotkania, niewystarczająca jest też liczba bezkolizyjnych skrzyżowań lub tzw. lewoskrętów z osobnymi światłami, świateł na przejściach z dużym natężeniem ruchu oraz tych elementów, które służą odseparowaniu pieszych i rowerzystów od samochodów (w tym chodników i ścieżek w małych miejscowościach).

W ich ocenie, zaangażowanie strażników gminnych i miejskich w obsługę fotoradarów przenośnych jest podyktowane w wielu wypadkach głównie chęcią pozyskiwania pieniędzy dla gminnej kasy i niewiele wspólnego ma z bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego.

Wiele miejsca w dyskusji poświęcono bezpieczeństwu pieszych. O ile w całej UE blisko połowę ofiar śmiertelnych wypadków stanowią niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - tj. piesi, rowerzyści, motocykliści, motorowerzyści - o tyle Polska niechlubnie wyróżnia się na tle Wspólnoty wysokim udziałem ofiar śmiertelnych właśnie wśród pieszych (Polska - 34 proc., UE - 21 proc.).

Prezes NIK poinformował Pawła Olszewskiego o zbliżającej się kontroli dotyczącej bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów.

Kontrolerów Izby w szczególności będzie interesowało:

- Czy prowadzone działania edukacyjne i prewencyjne zwiększyły bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów?

- Czy infrastruktura drogowa w dostatecznym stopniu zapewnia bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów?

- Czy przedsięwzięcia w zakresie kontroli ruchu drogowego realizowane przez Policję, Inspekcja Transportu Drogowego i straże gminne (miejskie) przyczyniły się do zwiększania bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów?

- Czy obowiązujące przepisy chronią w dostatecznym stopniu pieszych i rowerzystów?

- Czy w planach rozwoju przestrzeni miejskiej i pozamiejskiej uwzględniono interesy pieszych i rowerzystów? Jakie przedsięwzięcia podjęto, aby była to przestrzeń bardziej bezpieczna dla pieszych i rowerzystów?

Podczas spotkania Prezes NIK wyraził zadowolenie z powołania pełnomocnika rządu do spraw regulacji i harmonizacji obszaru bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego. To spełnienie jednego z najważniejszych postulatów Izby, która już w 2014 r. wnioskowała do Prezesa Rady Ministrów o ustanowienie organu koordynującego tę problematykę. Pełnomocnik wyposażony w prerogatywy i niezbędne środki ma być odpowiedzialny za koordynację i realizację zadań, które przyczynią się do zmniejszenia liczby wypadków i ofiar na polskich drogach. Paweł Olszewski powołany został na to stanowisko w randze sekretarza stanu.

Źródło: Najwyższa Izba Kontroli
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA