fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rankingi

Ranking kancelarii prawniczych 2015: wiodące transakcje

Clifford Chance jest liderem pod względem udziału w wiodących transakcjach – brał udział w 11
Fotorzepa, Robert Gardziński
Mniej dzieje się na giełdzie, a branżą perspektywiczną dla prawników jest private equity

Po raz trzeci wyróżniamy kancelarie, które uczestniczyły w wiodących transakcjach na naszym rynku w minionym roku. Chodzi o przedsięwzięcia, które zostały uznane za istotne, ciekawe, nowatorskie przez specjalnie powołaną przez nas kapitułę ekspertów.

Nie jest to ranking samych transakcji – nie dzielimy ich na ważne i ważniejsze, bo tego obiektywnie zrobić się nie da. Wyłoniliśmy natomiast kancelarie, które przy takich wiodących transakcjach pracowały, i wyróżniliśmy te, które najczęściej uczestniczyły w tych przedsięwzięciach.

16 ekspertów

Transakcje typowała specjalna kapituła złożona z 16 specjalistów – bankierów inwestycyjnych. Są to przedstawiciele banków, Giełdy Papierów Wartościowych, funduszy inwestycyjnych. Na co dzień zajmują się m.in. planowaniem i finansowaniem inwestycji, restrukturyzacją, doradztwem biznesowym, współpracują z dużymi spółkami.

W składzie kapituły są także mec. Witold Daniłowicz, prezes Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych, oraz Ewa Usowicz, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej". Nie typują oni jednak transakcji.

Członkowie kapituły otrzymali zestawienie transakcji wskazanych przez kancelarie prawnicze w ankietach rankingowych. Nie było ono jednak dla nich wiążące, miało wyłącznie charakter pomocniczy.

Kapituła uznała za wiodące w 2014 r. 30 transakcji w sześciu kategoriach: fuzje i przejęcia, transakcje funduszy inwestycyjnych, rynki kapitałowe – transakcje dłużne, rynki kapitałowe – transakcje na akcjach, finansowanie i restrukturyzacje. Kolejność transakcji w poszczególnych kategoriach jest przypadkowa. Wszystkie zostały w minionym roku zakończone lub zasadniczo zakończone.

Do tej pory uwzględnialiśmy tylko te transakcje, do których doszło na polskim rynku. W poprzednich latach wśród ciekawych przedsięwzięć transgranicznych pojawiło się m.in. przejęcie przez KGHM Polska Miedź kanadyjskiej firmy górniczej Quadra. W tegorocznym zestawieniu – sprzedaż Cinema City brytyjskiemu operatorowi kin. Kapituła nie brała ich do tej pory pod uwagę. Uznała jednak, że skoro tego typu transakcji jest coraz więcej, warto, aby pojawiła się dla nich dodatkowa kategoria – transakcji transgranicznych. Tak jak dla nieruchomości. Aby nie zmieniać zasad w trakcie gry, te kategorie zostaną dodane do naszego zestawienia transakcyjnego w kolejnej edycji rankingu.

Do wytypowanych w poszczególnych kategoriach transakcji zostały przyporządkowane kancelarie, które je obsługiwały. W tej pracy pomógł „Rzeczpospolitej" Polski Związek Pracodawców Prawniczych, zrzeszający kancelarie.

W każdym wypadku wskazywaliśmy, na rzecz jakiego podmiotu kancelaria pracowała. Przy każdej transakcji uwzględnialiśmy wyłącznie te firmy prawnicze, których praca odpowiadała danej kategorii transakcyjnej. Tak np. w kategorii finansowanie opisy transakcji koncentrują się właśnie na finansowaniu, a wymienione kancelarie to te, które były zaangażowane w proces pozyskiwania finansowania. Pominięte zostały natomiast te zespoły, które w tej kategorii zajmowały się innymi aspektami transakcji, np. nabyciem przedsiębiorstwa, w związku z którym finansowanie było pozyskiwane.

Licząc udział firm prawniczych w transakcjach, na potrzeby naszego zestawienia braliśmy pod uwagę wyłącznie kancelarie działające na naszym rynku i biorące udział w rankingu.

Ważna dywersyfikacja

– Jestem pod wrażeniem liczby transakcji nadesłanych przez kancelarie – mówi Jacek Chwedoruk, prezes Rothschild Polska. –Ten spis ponad 400 przedsięwzięć jest imponujący i niewątpliwie przewyższa liczbę transakcji we wszystkich innych krajach regionu. Są one też bardzo różnorodne, wskazywaliśmy przedsięwzięcia w sześciu kategoriach, a przecież planujemy dodać jeszcze dwie – zapowiada.

Wskazuje, że coraz więcej jest transakcji, w których występuje element międzynarodowy.

– Widać wyraźnie, że nasze kancelarie potrafią przejąć część tego międzynarodowego tortu. Wygląda też na to, że liczba transakcji się zwiększa. Chociaż wiem, że prawnicy narzekają, iż mają mniej pracy, ale być może wynika to z tego, że i kancelarii na rynku jest coraz więcej – dodaje.

Paweł Rymarz, partner zarządzający Weil, Gotshal & Manges, podkreśla, że w 2014 r. kancelaria nie miała mniej pracy niż w latach poprzednich.

– W dzisiejszych czasach ważna jest dywersyfikacja praktyk. Nie można zakładać, że w każdej branży będzie tyle samo pracy. Trzeba mieć kilka „nóg", czyli kluczowych praktyk – uważa mec. Rymarz.

Weil, Gotshal & Manges jest, razem z Clifford Chance, liderem tej części naszego zestawienia. Obie kancelarie brały udział w 11 spośród 30 wyłonionych przez kapitułę transakcji.

Jednak nawet mec. Rymarz przyznaje, że na rynkach kapitałowych obserwuje się poważny zastój, np. mało było w 2014 r. IPO (pierwszych emisji publicznych akcji).

Kapituła wskazała jednak pięć najciekawszych transakcji na akcjach. Wśród nich znalazły się m.in. pierwsze emisje akcji Torpolu, Altus TFI i LiveChat. Za ciekawą uznano także ofertę publiczną akcji Grupy Lotos SA.

– Na giełdzie jest nieco mniej pracy – zauważa Jarosław Grzesiak, partner zarządzający Greenberg Traurig. – Prawnicy zajmujący się rynkami kapitałowymi muszą się nauczyć żyć w nieco innej rzeczywistości. Do tej pory każde dobrze przygotowane IPO było sukcesem. To się zmienia. Prywatyzacja, jaką znaliśmy od 20 lat, dobiega końca – podsumowuje.

Banki solidnym klientem

Zdaniem mec. Grzesiaka pojawiają się jednak pierwsze jaskółki, które pokazują, w jakim kierunku może iść rynek. Wymienia tu m.in. emisję nowych akcji Lotosu, w której Skarb Państwa, do tej pory głównie sprzedający, tym razem zasilił kapitałowo spółkę, w której chciał pozostać dominującym akcjonariuszem.

Prawnicy podkreślają, że na rynkach kapitałowych zaczynają się przyzwyczajać do życia bez OFE, które do to pory jako partner niemal gwarantowały sukces.

Mec. Grzesiak zwraca uwagę, że na początku 2015 r. zawieszeniu uległo kilka fuzji i przejęć w związku z sytuacją geopolityczną w regionie. Jego zdaniem jednak sytuacja może się ustabilizować, inwestorzy przyzwyczajają się bowiem do nowych realiów, w których przychodzi im funkcjonować.

W związku z mniejszą liczbą transakcji z udziałem Skarbu Państwa kancelarie z nadzieją patrzą m.in. na banki.

– Sporo dzieje się w branży bankowej, nie tylko w dziedzinie finansowania, ale także w fuzjach i przejęciach – zwraca uwagę mec. Rymarz.

Wśród fuzji i przejęć kapituła wskazała m.in., właśnie z udziałem banków, połączenie BGŻ z BMP Paribas, sprzedaż przez Aspiro (spółkę zależną mBanku) 100 proc. akcji spółki BRE Ubezpieczenia TUiR na rzecz Avassur SA czy też nabycie przez przez PKO BP SA akcji Nordea BP, Nordea TUŻ oraz Nordea Finanse.

Duża aktywność banków dotyczyła nie tylko nabywania przez nich innych podmiotów, ale także finansowania wielu inwestycji.

21 kancelarii pracowało przy wskazanych przez kapitułę 30 wiodących transakcjach minionego roku

– Jeśli chodzi o rynek transakcji finansowych, to należy zauważyć, że 2014 był rokiem dużej nadpłynności w sektorze bankowym – ocenia Agnieszka Janicka, partner w Clifford Chance. – Przekładało się to na łatwość budowania dużych konsorcjów bankowych (zaangażowania ponad 1 mld zł), na czym skorzystały największe polskie spółki – wskazuje. Jej zdaniem w 2015 r. ten trend się utrzyma. – Ze względu na niskie stopy procentowe w dalszym ciągu aktywny będzie rynek refinansowań, zarówno kredytowych, jak i dłużnych na rynkach kapitałowych – przewiduje.

Energetyka i nieruchomości

Kapituła wskazała pięć wiodących finansowań. Dotyczą one w dużej mierze energetyki, np. strukturyzacja finansowania przez PKO BP poprzez udzielenie gwarancji bankowych na budowę dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole czy też finansowanie budowy bloku energetycznego w Jaworznie dla Tauron Wytwarzanie SA.

Andrzej Krakowiak, partner i szef praktyki infrastruktury i energetyki w kancelarii DZP, zwraca uwagę, że największa inwestycja w sektorze energetycznym, czyli budowa elektrowni jądrowej, jest wciąż przed nami. Szans upatruje jednak przede wszystkim w energii odnawialnej.

– W tej branży widać duże ożywienie, zwłaszcza w energetyce wiatrowej. Toczą się dyskusje o biomasie. Ze względu na trwające prace nad rozporządzeniami określającymi podstawowe warunki finansowe systemów wsparcia nie wiemy jeszcze, w jakim pójdą kierunku – mówi mec. Krakowiak.

Inni prawnicy podkreślają, że sporo transakcji dotyczy nieruchomości komercyjnych, i przewidują, iż ten trend się utrzyma. Jest to tak zauważalne zjawisko, że członkowie naszej kapituły zdecydowali, iż w przyszłym roku w zestawieniu transakcyjnym zostanie stworzona odrębna kategoria – właśnie dotycząca nieruchomości.

Nadzieja w private equity

Prawnicy duże nadzieje pokładają także w private equity, jako branży mogącej zapewnić im w przyszłości dużo pracy.

Polskie kancelarie coraz częściej biorą udział w transakcjach transgranicznych

Transakcje z udziałem funduszy inwestycyjnych, które zostały zauważone przez kapitułę, to m.in. nabycie przez Innova Capital oraz Grupę O2 portalu Wp.pl od Orange, nabycie, także przez fundusze zarządzane przez Innova Capital, spółki Delecta od Orkla Foods czy też sprzedaż przez Montagu Private Equity 100 proc. udziałów w Emitel sp. z o.o. na rzecz funduszy zarządzanych przez Alinda Capital Partners.

Jacek Siwicki, prezes Enterprise Investors, ocenia, że czas rozkwitu private equity w Polsce ma jeszcze przed sobą.

– Dziś sporo się dzieje, ale głównie jeśli chodzi o mniejsze transakcje, poniżej 100 mln zł. Zauważalne jest, że zgodnie z amerykańskimi trendami zaczynamy odgrywać rolę dostarczycieli dobrych spółek na giełdę – mówi.

Piotr M. Szelenbaum, partner w White & Case, prognozuje, że rokiem zauważalnego odbicia w private equity może być 2016. – Widać początek ciekawego trendu wzrostu w tej branży – wskazuje.

Także mec. Janicka widzi duży potencjał private equity.

– W 2014 r. tradycyjnie już w sektorze PE doradzaliśmy zarówno przy inwestycjach, jak i wyjściach funduszy z inwestycji. Wiele globalnych funduszy postrzega już Polskę jako rynek dojrzały, z dużym potencjałem, problemem natomiast pozostaje brak dostatecznej liczby podmiotów, które mogłyby się stać celami inwestycyjnymi – ocenia Janicka.

Banki i fundusze private equity to ważni klienci kancelarii. Dla kogo jeszcze przede wszystkim pracują prawnicy zajmujący się transakcjami?

– Doradzaliśmy też wielu dużym i średnim przedsiębiorstwom, w tym polskim firmom rodzinnym, które znacząco zwiększają swoją aktywność inwestycyjną. W 2014 r. pracowaliśmy przede wszystkim w sektorze energii, finansowym, mediów oraz opieki zdrowotnej. W 2015 r. przewidujemy również dużą dynamikę w tych sektorach – mówi mec. Janicka.

Mec. Szelenbaum zwraca z kolei uwagę na duży polski przemysł, który coraz częściej szuka możliwości przejęć za granicą. – To ciekawy trend również z punktu widzenia pracy kancelarii, zwłaszcza sieciowych – mówi partner White & Case.

Prawnicy okrzepli w bojach

Andrzej Kopyrski, wiceprezes Banku Pekao, który w tym roku jest przewodniczącym naszej kapituły, optymistycznie ocenia rynek. – Widać ożywienie transakcyjne na różnych polach – od prostych korporacyjnych spraw po emisje obligacji, najbardziej skomplikowane fuzje i przejęcia. Na tym rynku pracuje wiele dużych, dobrych kancelarii prawnych, okrzepłych w bojach, z dużym doświadczeniem. Instytucje finansowe działające w Polsce mają ogromny komfort, jeśli chodzi o współpracę z naszymi prawnikami – ocenia prezes Kopyrski.

Największe transakcje w 2014 roku

Fuzje i przejęcia (M&A)

1. Połączenie Banku BGŻ SA z Bankiem BNP Paribas Bank Polska SA, stanowiące kolejny etap transakcji nabycia BGŻ przez BNP Paribas od Rabobanku, której wartość wyniosła 4 mld zł.

Kancelarie zaangażowane: Greenberg Traurig Grzesiak reprezentowała BNP Paribas; Domański Zakrzewski Palinka reprezentowała BGŻ; Allen & Overy doradzała grupie Rabobank.

2. Nabycie przez Cyfrowy Polsat spółki Metelem Holding Company kontrolującej pośrednio 100 proc. udziałów Polkomtelu. W efekcie Polkomtel, operator sieci Plus, wszedł do Grupy Polsat, która stała się największą grupą medialno-telekomunikacyjną w regionie. Wartość transakcji 2 mld USD.

Kancelarie zaangażowane: Greenberg Traurig Grzesiak reprezentowała Cyfrowy Polsat; Dentons reprezentowała Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

3. Sprzedaż przez fundusz IK Investment Partners części Grupy Agros Nova na rzecz Maspex Wadowice.

Kancelarie zaangażowane: Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy doradzała Grupie Maspex; Dentons reprezentował IK Investment Partners.

4. Sprzedaż przez Aspiro SA, spółkę zależną mBank SA, 100 proc. akcji spółki BRE Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA na rzecz Avanssur SA (Grupa Axa). Łączna wartość transakcji to około 570 mln zł.

Kancelarie zaangażowane: Clifford Chance reprezentowała Grupę AXA; Hogan Lovells doradzała mBank.

5. Nabycie przez PKO BP SA akcji Nordea Bank Polska, Nordea Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz Nordea Finance. Wartość transakcji to około 3,5 mld zł.

Kancelarie zaangażowane: Greenberg Traurig Grzesiak reprezentowała PKO; K&L Gates reprezentowała Nordea Bank AB; Sołtysiński Kawecki & Szlęzak doradzała Nordea Bank Polska.

Transakcje Funduszy Inwestycyjnych (Private Equity)

6. Nabycie przez Innova Capital oraz Grupę o2 portalu Wirtualna Polska od Orange Polska SA. Wartość transakcji to 383 mln zł.

Kancelarie zaangażowane: Weil, Gotshal & Manges reprezentowała Innova Capital oraz Grupę o2; Greenberg Traurig Grzesiak reprezentowała Orange Polska.

7. Nabycie przez fundusze zarządzane przez Innova Capital spółki Delecta SA, polskiego wytwórcy deserów i mieszanek ciast w proszku, od Orkla Foods i inwestycji w Bakalland SA, wytwórcę i dostawcę orzechów i suszonych owoców. Wartość transakcji wyniosła 100 mln zł.

Kancelarie zaangażowane: WKB Wierciński Kwieciński Baehr reprezentowała Orkla Foods; Allen & Overy doradzała Innova Capital; Weil, Gotshal & Manges doradzała Bakallandowi.

8. Sprzedaż przez Montagu Private Equity 100 proc. udziałów w Emitel sp. z o.o., czołowym operatorze naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce, na rzecz funduszy zarządzanych przez Alinda Capital Partners.

Kancelarie zaangażowane: Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy (DJBW) reprezentowała zarząd Emitelu; Linklaters reprezentowała Alinda Capital Partners; Weil, Gotshal & Manges doradzała Montagu Private Equity.

9. Objęcie przez fundusz CEE Equity Partners pakietu akcji Polenergii za 240 mln zł oraz wprowadzenie tych akcji i akcji aportowych o łącznej wartości 557 mln zł do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kancelarie zaangażowane: Baker & McKenzie doradzała Polish Energy Partners; Norton Rose Fulbright była doradcą inwestora China Central and Eastern Europe Cooperation Fund.

10. Przejęcie przez DPD (należącą do grupy La Poste) firmy kurierskiej Siódemka od funduszu Abris Capital. Wartość transakcji to 500 mln zł.

Kancelarie zaangażowane: Weil, Gotshal & Manges reprezentowała Abris Capital; Dentons działała na rzecz DPD; Kochański Zięba Rapala i Partnerzy reprezentowała spółkę Siódemka.

Rynki kapitałowe – transakcje dłużne (Capital Markets – Debt)

11. Ustanowienie programu emisyjnego oraz emisja czterech serii obligacji detalicznych PKN Orlen SA o łącznej wartości 1 mld zł.

Kancelarie zaangażowane: Baker & McKenzie doradzała bankom aranżującym emisję; Clifford Chance doradzała PKN Orlen.

12. Publiczne i niepubliczne oferty obligacji Ghelamco Invest (łączna wartość ofert przekroczyła 850 mln zł, a łączna wartość wyemitowanych obligacji przekroczyła 500 mln zł).

Kancelarie zaangażowane: Clifford Chance działała na rzecz Ghelamco przy ustanowieniu programu obligacji publicznych oraz pierwszej emisji; Hogan Lovells był doradcą emitenta przy pozostałych ofertach; Baker & McKenzie działała na rzecz konsorcjum banków obsługujących wszystkie emisje.

13. Emisja obligacji high yield spółki P4 sp. z o.o., działającej na rynku telefonii komórkowej pod marką Play, w dwóch transzach w wysokości 870 mln euro i 130 mln zł.

Kancelarie zaangażowane: White & Case reprezentowała P4; Norton Rose Fulbright reprezentowała globalnych koordynatorów oferty w zakresie prawa polskiego; Clifford Chance doradzała akcjonariuszowi większościowemu P4 – Olympia Development.

14. Echo Investment SA – utworzenie programu polskich obligacji o wartości 200 mln zł, skierowanych do inwestorów indywidualnych.

Kancelarie zaangażowane: White & Case reprezentowała Echo Investment; Weil, Gotshal & Manges doradzała menedżerowi oferty.

15. Pozyskanie przez Synthos SA finansowania na rynkach międzynarodowych przez emisję obligacji typu senior notes o łącznej wartości nominalnej 350 mln euro.

Kancelarie zaangażowane: White & Case reprezentowała Synthos; Clifford Chance reprezentowała banki aranżujące emisję obligacji.

Rynki kapitałowe transakcje na akcjach (Capital Markets – Equity)

16. Oferta publiczna akcji Grupy Lotos SA o wartości 1 mld zł

Kancelarie zaangażowane: Greenberg Traurig Grzesiak reprezentowała Grupę Lotos; Weil, Gotshal & Manges reprezentowała menedżerów oferty.

17. Pierwsza oferta publiczna i notowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji Alumetal SA. Podmiotem, który zbył akcje Alumetalu SA w ramach oferty publicznej, był Abris CEE Mid Market Fund. Wartość oferty publicznej to 293,2 mln zł.

Kancelarie zaangażowane: Weil, Gotshal & Manges doradzała menedżerom oferty; Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy Kancelaria doradzała Abris CEE Mid Market Fund.

18. Pierwsza emisja publiczna akcji Torpolu. Wartość akcji nowej emisji – 59,2 mln zł.

Kancelaria zaangażowana: Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni.

19. Pierwsza emisja publiczna akcji Altus TFI SA. Łączna wartość przeprowadzonej oferty wyniosła 174,6 mln zł.

Kancelaria zaangażowana: Domański Zakrzewski Palinka.

20. Pierwsza emisja publiczna akcji LiveChat Software SA. Wartość oferty wyniosła 59,9 mln zł.

Kancelaria zaangażowana: Tomasik Pakosiewicz Groele.

Finansowanie

21. Lotos Petrobaltic SA – Finansowanie zagospodarowania złoża ropy B8 na Morzu Bałtyckim zrealizowane w formule project finance. Wartość to 1,8 mld zł.

Kancelarie zaangażowane: Clifford Chance reprezentowała Polskie Inwestycje Rozwojowe SA; White & Case reprezentowała banki udzielające finansowania; Dentons reprezentowała Lotos Petrobaltic.

22. Pozyskanie kredytu inwestycyjnego przez KGHM Polska Miedź na kwotę 2,5 mld USD.

Kancelarie zaangażowane: Gide Loyrette Nouel reprezentowała KGHM Polska Miedź; Greenberg Traurig Grzesiak reprezentowała konsorcjum banków.

23. Finansowanie drugiego terminalu kontenerowego w wysokości 290 mln euro udzielone spółce DCT Gdańsk SA.

Kancelarie zaangażowane: Allen & Overy doradzała bankom; Clifford Chance działała na rzecz DCT Gdańsk SA; Linklaters reprezentowała BGK.

24. Strukturyzacja finansowania przez PKO Bank Polski SA przez udzielenie gwarancji bankowych na budowę dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole (1800 MW). Wartość transakcji to ponad 11 mld zł.

Kancelarie zaangażowane: Clifford Chance działała na rzecz PGE; Dentons na rzecz PKO Bank Polski.

25. Finansowanie w formie gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych budowy bloku energetycznego w Jaworznie dla Tauron Wytwarzanie SA na podstawie kontraktu z konsorcjum Rafako SA – Mostostal Warszawa SA.

Kancelarie zaangażowane: Weil, Gotshal & Manges doradzała na rzecz konsorcjum instytucji finansowych; CMS doradzała PZU.

Restrukturyzacja

26. Restrukturyzacja zadłużenia EMPiK Media & Fashion SA w wysokości 1,2 mld zł.

Kancelarie zaangażowane: Clifford Chance reprezentowała EMF; Greenberg Traurig Grzesiak reprezentowała Penta Investments oraz Eastbridge – dwóch głównych akcjonariuszy EMF; Weil, Gotshal & Manges reprezentowała banki oferujące obligacje złotowe EMF; Allen & Overy reprezentowała kredytodawców.

27. Restrukturyzacja obligacji high yield wyemitowanych przez Złomrex International Finance SA o wartości ok. 118 mln euro.

Kancelarie zaangażowane: White & Case działała na rzecz Złomrex International Finance; Clifford Chance działała na rzecz trustee; Weil, Gotshal & Manges reprezentowała obligatariuszy większościowych.

28. Doradztwo dla PLL LOT SA w związku z przygotowaniem i wdrożeniem planu restrukturyzacji obejmującego uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej akceptującej plan i uznającej udzieloną pomoc publiczną za zgodną z prawem unijnym.

Kancelaria zaangażowana: Domański Zakrzewski Palinka.

29. Zakończenie restrukturyzacji zadłużenia Grupy Redan wobec banków i obligatariuszy.

Kancelarie zaangażowane: Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy doradzała Grupie Redan; Linklaters reprezentowała banki i fundusze, które były obligatariuszami.

30. Reorganizacja finansowa i restrukturyzacja grupy kapitałowej Polimex-Mostostal SA. W 2014 r. został przeprowadzony trzeci etap restrukturyzacji o wartości około 2,5 mld zł.

Kancelarie zaangażowane: Dubiński Fabrycki Jeleński i Wspólnicy reprezentowała obligatariuszy, Weil, Gotshal & Manges doradzała spółce Polimex-Mostostal SA; Clifford Chance reprezentowała banki.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA