fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ubezpieczenia

Opiekun PZU pomo瞠 poszkodowanemu

Bloomberg
W ubieg造m roku na polskich drogach dosz這 do blisko 35 tys. wypadk闚. W ich wyniku zgin窸o 3,2 tys. os鏏, a 42,5 tys. zosta這 rannych.
Jak podkrelaj eksperci ubezpieczeniowi - za tymi liczbami kryj si ludzkie tragedie, które nie ko鎍z si w momencie wyp豉ty odszkodowania. PZU poinformowa, 瞠 w trosce o przezwyci篹anie ich konsekwencji powo豉 grup Opiekunów, którzy zapewni poszkodowanym w wypadkach pe軟 opiek i powrót do normalnego 篡cia.
Wypadek potrafi wywróci 篡cie cz這wieka, który dot鉅 normalnie funkcjonowa do góry nogami. Cz瘰to zupe軟ie nie jest on przygotowany na konsekwencje nieszczliwego zdarzenia, które go spotka這. PZU chce, aby jego pomoc w takich sytuacjach, nie ko鎍zy豉 si tylko i wy章cznie na przyznaniu odszkodowania. - Opiekunowie PZU otocz ofiary wypadków opiek i wska蕨 precyzyjnie rozwi頊ania, które wspieraj powrót do zdrowia i kondycji psychicznej sprzed wypadku czytamy w komunikacie.
Tomasz Tarkowski, cz這nek zarz鉅u PZU SA t逝maczy, 瞠 powo豉nie zespo逝 Opiekunów PZU, to kolejny element strategii firmy, której gównym za這瞠niem jest skupienie si na cz這wieku we wszystkich prowadzonych przez towarzystwo dzia豉niach. - Chcemy, aby poszkodowani, mieli wiadomo, 瞠 mog na nas liczy w trudnych chwilach. Opiekunowie PZU pomagaj minimalizowa konsekwencje wypadków i zapewniaj pomoc najlepszych specjalistów. To odpowiedzialne podejcie pokazuje, w jaki sposób w PZU rozumiemy rol ubezpieczyciela mówi Tarkowski.
Opiekunowie PZU zapewniaj pomoc o charakterze 360 stopni". Ich wspó逍raca z dowiadczonymi specjalistami i organizacjami pozarz鉅owymi, zapewnia kompleksow opiek nad poszkodowanymi i ich rodzinami. Opiekunowie diagnozuj potrzeby ofiar wypadków. Organizuj proces leczenia, rehabilitacji medycznej, terapii psychologicznej czy aktywizacji zawodowej. Informuj tak瞠 o przys逝guj鉍ych im prawach i wspieraj przygotowanie dokumentacji.
Z kolei Irmina Nowak, dyrektor ds. likwidacji szkód osobowych i wiadcze w PZU podkrela, 瞠 Opiekunowie PZU to ludzie, którzy u豉twiaj poszkodowanym powrót do zdrowia, a ich gównym zadaniem jest zdj璚ie z poszkodowanych ci篹aru zwi頊anego z organizacj pomocy i zdobywaniem informacji na jej temat. Opiekunowie organizuj leczenie i rehabilitacj, a ich profesjonalizm gwarantuje dobór najlepszych i najskuteczniejszych rozwi頊a dla poszkodowanego. - Nasi pracownicy s mobilni i dzia豉j na terenie ca貫go kraju. Dzi瘯i temu mog w prosty sposób dotrze do tych, którzy potrzebuj wsparcia najbardziej wyjania Nowak.
Poza dzia豉niami s逝蕨cymi wsparciu poszkodowanych, PZU prowadzi równie liczne projekty, które maj na celu ograniczenie liczby wypadków. Ka盥ego roku PZU przeznacza miliony z這tych z funduszu prewencyjnego na popraw bezpiecze雟twa na polskich drogach. Aktywnie wspiera dzia豉nia policji i realizuje kampanie, tak瞠 poprzez Fundacje PZU, propaguj鉍e bezpiecze雟two na drogach, m.in. Kochasz? Powiedz STOP Wariatom Drogowym". W ramach partnerstwa strategicznego ze Stowarzyszeniem Misie Ratuj Dzieci, PZU wspiera projekt Dom Misia Ratownika umo磧iwiaj鉍y organizacj zaj耩 terapeutycznych dla ofiar wypadków i ich rodzin, w tym tak瞠 dla dzieci osieroconych w wyniku wypadków drogowych.
We w豉nie wydanym raporcie Wygra 篡cie", PZU pokazuje konsekwencje wypadków i ich wp造w na wszystkie obszary 篡cia poszkodowanych. W publikacji znajdziemy wiele porad, a tak瞠 list organizacji pozarz鉅owych, które wiadcz pomoc poszkodowanym w wypadkach. Wi璚ej informacji na temat dzia豉lnoci prewencyjnej PZU znajd Pa雟two na stronie http://media.pzu.pl/. Po raport Wygra 篡cie" oraz szczegó造 na temat dzia豉lnoci Opiekunów PZU zapraszamy na www.opiekunpzu.pl.
r鏚這: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wywietlimy artyku za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA