fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

KUKE wesprze Polskie firmy za granicą

Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w działaniach na rynkach zagranicznych.
Porozumienie w tej sprawie podpisały wczoraj Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Dzięki niemu firmy zyskają jeszcze szerszy dostęp do informacji z zakresu działań prowadzonych przez obie instytucje, co może zwiększyć ich konkurencyjność na nowych rynkach.
Z przeprowadzonego w ubiegłym roku przez KIG badania ankietowego wśród przedsiębiorców wynika, że blisko 49 proc. badanych pośród najczęściej występujących problemów przy korzystaniu z programów wsparcia eksportu wskazało brak informacji na ich temat. Dlatego niezwykle ważna jest koordynacja i zachowanie wysokiej spójności różnych działań instytucji publicznych i prywatnych, które działają na rzecz eksporterów. Dariusz Poniewierka, prezes zarządu KUKE komentując podpisane porozumienie stwierdził, że przekazywanie wiedzy firmom z zakresu możliwości skorzystania z instrumentów wsparcia, w ramach ubezpieczeń finansowych, leży u podstaw działalności jego firmy.
- Ze względu na dynamiczny rozwój eksportu, a także zmiany, które zachodzą w jego obrębie, uruchomienie kolejnych kanałów informacyjnych jest dla nas niezwykle ważne - wyjaśnił.
Naszym celem jest, aby każdy rozpoczynający działalność przedsiębiorca wiedział, że ubezpieczenie jest nieodzownym elementem zachowania płynności finansowej. Jestem pewien, że dzięki współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą uda się nam to osiągnąć.
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych od blisko 25 lat udziela ochrony ubezpieczeniowej polskim firmom prowadzącym sprzedaż z odroczonym terminem płatności. Jako jedyna spółka na polskim rynku jest w stanie zabezpieczać średnio i długoterminowe transakcje oferując ubezpieczenia i gwarancje gwarantowane przez Skarb Państwa. Dzięki udzielonej przez KUKE ochronie polskie firmy mogą bezpiecznie prowadzić sprzedaż na rynku krajowym oraz na ponad 180 rynkach zagranicznych.
Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Łącząc ponad 150 organizacji biznesowych reprezentuje wielotysięczną społeczność przedsiębiorców.
KIG promuje etykę w działalności gospodarczej, społeczną odpowiedzialność biznesu, jak również dba o polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej. KIG jest członkiem Eurochambres (Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo – Handlowych) i Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu.
W 2015 roku Krajowa Izba Gospodarcza obchodzi 25-lecie swojej działalności. Od początku istnienia misją KIG były działania na rzecz wsparcia innowacyjności i zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Pamiętając o ponad 200-letniej historii samorządu gospodarczego na ziemiach polskich, konsekwentnie podejmuje działania na rzecz przedsiębiorców. Reprezentuje ich interesy w relacjach z rządem, lokalnymi organami administracji państwowej, a także opiniuje projekty nowych uregulowań prawnych z dziedziny życia gospodarczego zarówno na arenie krajowej, jak też w Unii Europejskiej. KIG zabiera głos we wszystkich ważniejszych dyskusjach dotyczących kształtu polskiej gospodarki.
Andrzej Arendarski, prezes KIG zaznaczył, że Krajowa Izba Gospodarcza doradza przedsiębiorcom w zakresie najważniejszych tematów wiążących się z prowadzeniem firmy na jednolitym rynku europejskim i rynkach międzynarodowych oraz wspiera działania na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki. Ścisła współpraca z KUKE da nam możliwość przekazywania przedsiębiorcom jeszcze bardziej kompleksowych informacji wspierających ich działania eksportowe.
Podpisane przez Andrzeja Arendarskiego, prezesa KIG oraz Dariusza Poniewierkę, prezesa zarządu KUKE porozumienie oznacza, że obydwie instytucje będą współpracować w zakresie prowadzonej przez siebie działalności informacyjnej i promocyjnej. Strony będą m.in. wymieniać się aktualnymi informacjami na temat swojej oferty, w szczególności skierowanej do sektora małych i średnich przedsiębiorców, a także udzielać wzajemnego wsparcia eksperckiego w zakresie prowadzonych badań i analiz. Obydwie instytucje planują wspólną organizację szkoleń i seminariów informacyjnych dla firm.
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA