fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo drogowe

Holowanie porzuconego auta - kto ma płacić

Fotorzepa, Kuba Krzysiak
Do ustalenia wynagrodzenia podmiotu przechowującego usunięty z drogi pojazd, którego własność przeszła na Skarb Państwa, nie stosuje się uchwały rady powiatu w sprawie opłat za usunięcie i przechowanie pojazdów.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 kwietnia 2015 r. uznał, że pobierane na podstawie uchwały rady powiatu (wydanej zgodnie z art. 130a ust. 6 prawa o ruchu drogowym) opłaty są dochodem budżetu tej jednostki samorządu terytorialnego. Wynagrodzenie podmiotu prowadzącego parking, na którym usunięty z drogi pojazd jest przechowywany, ustalane jest natomiast na podstawie innych przepisów prawa o ruchu drogowym.

Wyrok zapadł w składzie siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

– Sąd przejął sprawę do rozpoznania, a nie wydał uchwały, o co wnioskował skład NSA rozpatrujący sprawę, ponieważ wydając uchwałę, nie byłby w stanie uwzględnić całości stanu prawnego i faktycznego sprawy – wyjaśnił Włodzimierz Ryms, sędzia NSA, przewodniczący składu orzekającego.

Pytanie skierowane do składu siedmiu sędziów NSA brzmiało: czy do ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego jednostce wyznaczonej do prowadzenia parkingu strzeżonego (wyznaczonej do usuwania pojazdu z drogi) za przechowywanie pojazdu, którego własność przeszła na rzecz Skarbu Państwa, stosuje się przepisy uchwały rady powiatu, o której mowa w art. 130a ust. 6 ustawy – Prawo o ruchu drogowym?

Siedmiooosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego uznał, że do tak ustalanego wynagrodzenia podmiotu prowadzącego parking strzeżony przepisów uchwały rady powiatu się nie stosuje.

– W ocenie NSA z art. 130a prawa o ruchu drogowym wynika upoważnienie dla rady powiatu do ustalenia stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowanie na parkingu strzeżonym – mówił sędzia Ryms. – Stawki te służą ustaleniu opłaty, którą na rzecz powiatu ma wnieść właściciel usuniętego pojazdu i która jest dochodem własnym powiatu – wyjaśniał.

Opłaty te nie mają wprost zastosowania do Skarbu Państwa, który stał się właścicielem pojazdu przechowywanego na parkingu.

– W świetle obowiązujących regulacji prawnych nie ma bowiem podstaw do przyjęcia, że Skarb Państwa, wstępując zamiast byłego właściciela pojazdu w stosunek prawnoadministracyjny powstały na skutek usunięcia pojazdu z drogi i umieszczenia go na parkingu strzeżonym, przejmuje w całości uprawnienia i obowiązki poprzedniego właściciela – uzasadniał sędzia Ryms.

Prowadzącemu parking przysługuje jedynie wynagrodzenie za dozór, przy którego ustalaniu należy m.in. uwzględnić zakres obowiązków dozorcy czy wielkość składowanego przedmiotu.

Sygn. akt: I OPS 4/14

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA