fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jakie błędy popełniamy w zeznaniu rocznym PIT

www.sxc.hu
Mylenie zaliczek należnych z zapłaconymi, zawyżanie odliczeń, brak podpisów – takie błędy popełniamy w PIT.

Ciągle mamy problemy przy wypełnianiu rocznych deklaracji. Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej listę błędów popełnianych przez przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych (czyli płacących PIT według skali albo liniowy). Pomyłek jest sporo.

Z czym firmy mają kłopoty? Chociażby z podaniem prawidłowej kwoty zaliczek. W zeznaniu rocznym wpisujemy należne oraz faktycznie zapłacone. Te kwoty mogą się różnić. Dlatego przed wypełnieniem formularza należy sprawdzić, ile przelaliśmy na konto urzędu. W razie wątpliwości powinniśmy się dowiedzieć, jaka suma została zaksięgowana przez skarbówkę.

Z kwotą zaliczek porównujemy podatek należny od rocznego dochodu. Czasami zdarza się, że ten dochód jest źle obliczony (nie odpowiada różnicy między przychodem a kosztami jego uzyskania). Taki błąd najczęściej popełniają ci, którzy zarabiają na różne sposoby i muszą sumować przychody i koszty (przykładowo nieprawidłowo przenoszą kwoty z informacji PIT-11).

Pomyłki trafiają się też w samym podatku, np. przy obliczaniu wspólnego zobowiązania małżonków.

Strata w połowie

Niektórzy przedsiębiorcy mylą się przy rozliczaniu straty. Jednorazowo wolno odliczyć jej połowę i może ona pomniejszyć dochód tylko z tego samego źródła (a to oznacza, że o stratę z działalności gospodarczej nie można obniżyć np. dochodu z prywatnego najmu).

Ministerstwo uczula także na to, by przenoszone z załączników kwoty odliczeń nie przewyższały dochodu albo podatku (w zależności od tego, jaka ulga nam przysługuje). I aby prawidłowo zaokrąglać podawane wielkości. Zarówno podstawę obliczenia podatku, jak i jego wysokość zaokrąglamy do pełnego złotego. Czyli kwoty wynoszące mniej niż 50 groszy pomijamy, a 50 i więcej groszy podwyższamy.

Jedynie 1 proc. podatku przekazywany organizacji pożytku publicznego zaokrąglamy do dziesiątek groszy.

Wiele osób podaje też w PIT błędny identyfikator podatkowy. Zapominają, że prowadząc działalność gospodarczą, muszą zawsze wpisywać NIP. Jeśli rozliczamy się wspólnie z małżonkiem, który nie jest przedsiębiorcą, on posługuje się PESEL.

Ciągle też nie pamiętamy o podpisie. A bez niego zeznanie nie wywołuje skutków prawnych.

Potrzebna korekta

Jak poprawić błędy? Trzeba złożyć korektę. A to oznacza, że należy jeszcze raz wypełnić deklarację (zaznaczając pole „korekta") i na piśmie uzasadnić przyczyny poprawek. Tak wynika z art. 81 ordynacji podatkowej.

Zeznanie, w którym popełniono mniejsze błędy (oczywiste pomyłki rachunkowe lub inne drobne, np. nieprawidłowe zaokrąglenia), może poprawić sam urząd skarbowy. Jego modyfikacje nie mogą jednak zmienić kwoty zobowiązania (nadpłaty, zwrotu, straty) o ponad 1 tys. zł. Urząd musi oczywiście poinformować podatnika o ingerencji w rozliczenie, a ten ją zaakceptować.

Jakie są konsekwencje pomyłki na niekorzyść fiskusa? Jeśli zdążymy z korektą do 30 kwietnia, nie grozi nam kara ani odsetki za zwłokę.

– Po tym terminie powstaje już zaległość podatkowa – mówi doradca podatkowy Grzegorz Gębka. – Jednak osoba, która skoryguje deklarację i ureguluje zaległą kwotę, nie dostanie kary (będzie tylko musiała zapłacić odsetki za zwłokę). Tak wynika z art. 16a kodeksu karnego skarbowego.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora, p.wojtasik@rp.pl

Wybierz prawidłową deklarację

Rozliczenie z fiskusem należy rozpocząć od wyboru właściwego zeznania. Często na jednym się nie kończy. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób w zeszłym roku zarabialiśmy. Możliwości jest kilka:

- PIT-36 – dla przedsiębiorców i uzyskujących przychody z najmu, którzy rozliczają się według skali podatkowej,

- PIT-36L – dla przedsiębiorców płacących podatek liniowy,

- PIT-37 – dla pracowników, zleceniobiorców, wykonujących umowy o dzieło, członków zarządów i rad nadzorczych,

- PIT-38 – dla grających na giełdzie,

- PIT-39 – dla osób, które sprzedały nabytą po 31 grudnia 2008 r. nieruchomość.

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się za pomocą ryczałtu, oraz osoby zarabiające na najmie, które wybrały taką formę opodatkowania, na złożenie zeznania (PIT-28) mieli w tym roku czas do 2 lutego.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA