fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Rekompensata od dewelopera z PIT

www.sxc.hu
Osoba, która otrzyma pieniądze za nieterminowe przekazanie lokalu, musi rozliczyć się z fiskusem.

Oddanie lokalu po terminie ustalonym w umowie pozwala ubiegać się o odszkodowanie od dewelopera.

– Większość kupujących nie zdaje sobie sprawy, że takie roszczenie może mieć konsekwencje podatkowe – mówi Tomasz Wiśniewski, specjalista ds. rynku nieruchomości.

Fiskus potwierdza w interpretacjach, że otrzymane odszkodowanie podlega opodatkowaniu. Co więcej, lokator zapłaci PIT, nawet  gdy deweloper nie wypłaci mu gotówki, ale w inny sposób wyrówna straty, np. zmniejszając inne opłaty.

Jedną z takich spraw rozpatrywała Izba Skarbowa w Bydgoszczy (nr ITPB2/415-105/13/MU). Z pytaniem zwrócili się małżonkowie, którzy w 2009 r. zawarli z deweloperem umowę przedwstępną sprzedaży mieszkania. Do lokalu mieli wprowadzić się w III kwartale 2010 r. Termin był jednak wielokrotnie przesuwany, a budynek został dopuszczony do użytkowania z ponadrocznym opóźnieniem.

Jest przysporzenie

Małżonkowie domagali się od dewelopera 14 tys. zł  rekompensaty. Zgodnie z umową przedwstępną przysługiwało im odszkodowanie wynoszące 0,01 proc. ceny lokalu za każdy dzień zwłoki. W odpowiedzi deweloper zażądał od nich zapłaty 4,2 tys. zł z tytułu zaległego czynszu i wykonania dodatkowych prac.

Ostatecznie, by uzyskać akt notarialny, małżonkowie zgodzili się podpisać w 2012 r. niekorzystne dla nich porozumienie ze sprzedawcą, w którym obie strony dokonały potrąceń wzajemnych wierzytelności. Wynikało z niego, że kupujący nie otrzymają żadnej rekompensaty, a deweloper daruje im żądane przez niego 4,2 tys. zł. Byli więc bardzo zaskoczeni, gdy otrzymali od dewelopera PIT-8c, w którym kwota 4,2 tys. zł została wskazana jako ich przychód. Zapytali fiskusa, czy to nie pomyłka, skoro nie otrzymali żadnych pieniędzy.

Dyrektor IS w Bydgoszczy stwierdził jednak, że darowana przez sprzedającego kwota stanowi dla małżonków przysporzenie majątkowe. Muszą je rozliczyć jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT.

Podobną odpowiedź uzyskała od IS w Poznaniu (nr ILPB2/415-927/10-2/JK) spółka deweloperska, zajmująca się sprzedażą mieszkań. Zapytała, jak ma rozliczyć kwoty, które wypłaca nabywcom lokali jako odszkodowania za przekroczenie ustalonego w umowie terminu. Fiskus potwierdził, że firma ma obowiązek sporządzenia PIT-8C, w którym wypłacona kara umowna będzie przychodem kupującego.

Koszty do odliczenia

Dobra wiadomość jest taka, że osoba otrzymująca odszkodowania od dewelopera może odliczyć niektóre koszty. Potwierdza to interpretacja IS w Warszawie (nr IPPB2/415-228/10-2/MG). Z pytaniem zwrócił się mężczyzna, któremu deweloper wypłacił na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu 20 tys. zł odszkodowania. Dyrektor izby się zgodził, że podatnik odliczy wynagrodzenie prawnika za przygotowanie pisma przedprocesowego, wynagrodzenie prawnika za przygotowanie pozwu i reprezentowanie przed sądami oraz wpis sądowy.

Jarosław Ziobrowski, adwokat

Wypłacone przez dewelopera kary umowne stanowią dla kupujących przychód z innych źródeł, który podlega opodatkowaniu 19-proc. podatkiem. Większość podatników jest tym zaskoczona. Warto pamiętać, że można odliczyć koszty takie m.in. jak wynagrodzenie prawnika. Nawet jeżeli deweloper nie wystawi zainteresowanemu informacji PIT-8c, podatnik i tak musi wykazać otrzymaną kwotę w deklaracji PIT-36. O ile zapłata podatku od otrzymanej kary umownej w formie pieniężnej nie budzi żadnych wątpliwości, o tyle kwestionowany jest przez podatników PIT od bezgotówkowej kompensaty. Ci, którzy otrzymali taką interpretację lub decyzję urzędu, powinni ją zaskarżyć.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA