fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpłatna pomoc prawna

Pierwszy Kongres Poradnictwa Prawnego

www.sxc.hu
Około 270 uczestników z administracji rządowej, samorządowej i organizacji pozarządowych, ciekawe warsztaty oraz debata o projekcie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. W dniach 2?4 lutego trwać będzie pierwszy Kongres Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego.

Porady prawne różnego rodzaju można w Polsce uzyskać bezpłatnie w wielu miejscach – u powiatowych rzeczników konsumentów, w Państwowej Inspekcji Pracy, w biurach porad obywatelskich i uniwersyteckich poradniach prawnych, w wyspecjalizowanych organizacjach pozarządowych. Co roku tego typu placówki udzielają setek tysięcy porad prawnych. Dotyczą one: spraw mieszkaniowych i eksmisji, zadłużenia, spraw rodzinnych, spraw konsumenckich, stosunków pracowniczych, świadczeń społecznych i wielu innych.

Kłopot w tym, że choć liczba instytucji zajmujących się w Polsce poradnictwem jest imponująca, nie istnieje spójny system, a obywatel Jan Kowalski może mieć problemy z uzyskaniem pomocy w konkretnej sprawie, a nawet z uzyskaniem wskazówek, gdzie tego typu informacji szukać.

Państwo powinno zadbać o to, żeby to był system kompletny. Po pierwsze, żeby było prawo do nieodpłatnego poradnictwa w całym kraju, po drugie, by przychodząc do instytucji poradniczej, która akurat danym problemem się nie zajmuje, można było się dowiedzieć, gdzie się zwrócić po pomoc. Dziś wygląda to tak, że nie ma odpowiedniej koordynacji i współpracy różnych instytucji.

Właśnie o tym, jak poprawić czy wręcz stworzyć skuteczny system poradnictwa prawnego, jak zapewnić efektywną współpracę pomiędzy licznymi publicznymi i niepublicznymi instytucjami poradniczymi, jak wykorzystywać bogatą wiedzę płynącą z poradnictwa, będą dyskutować liczni uczestnicy Kongresu: przedstawiciele organizacji poradniczych, samorządu lokalnego, administracji rządowej, środowiska prawniczego oraz akademickiego. Jednym z głównych tematów dyskusji będzie też nowy projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej.

Wśród gości Kongresu, oprócz ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka i ministra w Kancelarii Prezydenta RP Olgierda Dziekońskiego będzie też Vitaliy Baev z Centrum Koordynacyjnego Udzielania Pomocy Prawnej na Ukrainie, który będzie stał na czele grupy gości ukraińskich. Uczestnicy mają szansę wziąć udział w tematycznych sesjach warsztatowych. Będą one dotyczyć m

iędzy innymi: wykorzystania wiedzy z poradnictwa w racjonalnych politykach publicznych, metod ewaluacji poradnictwa, współpracy biur porad obywatelskich z samorządami lokalnymi, finansowania poradnictwa, poradnictwa prawnego i obywatelskiego jako instrumentu polityki społecznej państwa czy jego roli w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Podczas konferencji swoją działalność przedstawią finaliści konkursu o nagrodę Kongresu w kategoriach „Dobre praktyki poradnictwa" oraz „Najlepszy model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami poradniczymi". W ramach imprez towarzyszących odbędzie się Targ Poradnictwa, na którym różne organizacje zaprezentują swoją działalność.

Będzie też wydarzenie towarzyszące pod nazwą „Okiem kamery", czyli pokaz filmów dokumentalnych dotyczących poradnictwa oraz pomocy prawnej, organizowany wspólnie z festiwalem „WATCH DOCS. Prawa człowieka w filmie". Będzie można zobaczyć na przykład poruszający film o Biurze Poradnictwa Prawnego w Rudzie Śląskiej.

Organizatorem Kongresu Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego jest INPRIS – Instytut Prawa i Społeczeństw.

Konferencja odbędzie się w dniach 2?4 lutego w Warszawie. Więcej informacji oraz szczegółowy program można znaleźć na stronie: www.inpris.pl.

Źródło: Informacja Prasowa
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA