fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Bezpłatna pomoc prawna

Ustawa o bezpłatnej pomocy prawnej – założenia

www.sxc.hu
We wtorek przedstawiciele adwokatury oraz radców prawnych poznali szczegóły projektu ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej.

Podczas wtorkowego spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości z udziałem przedstawicieli Krajowej Rady Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej i kilku organizacji pozarządowych zaprezentowano projekt ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej.

Usługi świadczone przez prawników mają być opłacane przez państwo i kierowane do osób, których sytuacja majątkowa i rodzinna nie pozwala na ponoszenie kosztów uzyskania takiej pomocy.

Projekt regulacji, która zapowiedziała w exposé Premier Ewa Kopacz, przewiduje że pomoc prawna świadczona byłaby wyłącznie przez adwokatów i radców prawnych. Z ich pomocy mogłyby skorzystać osoby, które są uprawnione do świadczeń w trybie przepisów o pomocy społecznej.

Zakłada się, że infrastrukturę systemu stanowiłoby ponad 1500 punktów na terenie kraju. Zostaną one usytuowane w miejscach uzgodnionych przez starostów z samorządami gminnymi. Każdy punkt ma być czynny we wszystkie dni robocze i przypadać na 20 tys. mieszkańców.

Starostowie i prezydenci miast na prawach powiatów byliby też dysponentami środków uzyskanych od Ministra Sprawiedliwości przeznaczonych na wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych zaangażowanych w punktach udzielania tej pomocy. Jak miałoby to wyglądać dokładnie? Otóż Starostowie zawieraliby z Okręgowymi Izbami Radców Prawnych i Okręgowymi Radami Adwokackimi porozumienia, które obejmowałyby m.in. wykazy prawników wskazanych do świadczenia pomocy prawnej przewidzianej w ustawie.

Dostęp dla wszystkich obywateli do informacji prawnej zagwarantować miałyby zorganizowane na szczeblu wojewodów centra informacyjne obsługiwane przez wyłonione w drodze przetargów instytucje pozarządowe. Ich zadaniem byłoby wskazywać jedynie przepisy prawa regulujące kwestie interesujące interlokutorów oraz możliwości skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej.

Do przedstawionego projektu Przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych i Naczelnej Rady Adwokackiej RA odnieśli się pozytywnie. Już wcześniej, prezes KRRP Dariusz Sałajewski wyraził zadowolenie z podjęcia prac nad projektem i zapewnił o wsparciu ze strony samorządu radcowskiego.

Resort sprawiedliwości przewiduje, że ustawa w zakresie dotyczącym świadczenia pomocy prawnej dla osób ubogich opłacanej przez państwo wejdzie w życie od 1 stycznia 2016 r.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA