fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Żłobek tylko na parterze

Niezależnie od liczby dzieci przebywających ?w żłobku opieka musi być wykonywana ?w warunkach zgodnych z przepisami. Lokal, ?w którym prowadzony jest żłobek, powinien znajdować się na parterze i mieć co najmniej ?dwa wyjścia na zewnątrz.
Przedsiębiorca chce założyć żłobek. Na początek zamierza przyjąć do niego nie więcej niż troje–pięcioro dzieci. Czy może otworzyć żłobek w prywatnym trzypokojowym mieszkaniu położonym na pierwszym piętrze? – pyta czytelnik.Nie. Wymagania lokalowe i sanitarne, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek, są określone w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 10 lipca 2014 r. (dalej: rozporządzenie). Spełnienie takich wymagań potwierdza się pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Przy składaniu wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych przedsiębiorca musi dołączyć do niego oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych.W rozporządzeniu przewidziano, że zasadą jest, iż lokal, w którym ma być prowadzony żłobek, powinien się znajdować w budynku lub jego części spełniających wym...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA