fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Postępowanie antymonopolowe: jak zakończyć postępowanie ws. koncentracji

Zgoda na koncentrację może być uzależniona od spełnienia określonego warunku.
Postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji najczęściej zostaje zakończone poprzez wydanie decyzji orzekającej co do istoty sprawy, która:
- ?wyraża zgodę na dokonanie koncentracji,
- ?zakazuje dokonania koncentracji,
- ?wyraża zgodę na dokonanie koncentracji pod pewnymi warunkami, tzw. zgoda warunkowa.
W przypadku, gdy koncentracja mogłaby powodować negatywne skutki dla konkurencji, prezes urzędu może wydać decyzję warunkową – tj. zgodzić się na przeprowadzenie koncentracji pod wskazanymi w niej warunkami. Z inicjatywą takich warunków (modyfikacją zamierzonej transakcji) może wystąpić zarówno prezes UOKiK, jak i zainteresowany przedsiębiorca, i to na każdym etapie postępowania.
Przedsiębiorcy mają dwa lata od wydania zgody przez prezesa UOKiK na zrealizowanie zamiaru koncentracji
Na przedsiębiorcę, który choćby nieumyślnie nie udzielił prezesowi urzędu informacji o realizacji warunków w przewidzianym przez organ terminie lub udzielił informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, może zostać nałożona kara pieniężna w wysokości do 50 mln euro. Naruszeniem jest także przekroczenie terminu udzielenia prezesowi UOKiK informacji o postępach realizacji warunków, którego konsekwencją może być kara pieniężna w wysokości do 10 tys. euro za każdy dzień zwłoki. Przykładem mogą być: decyzja prezesa UOKiK z 21 stycznia 2014 roku nr DKK-4/2-14 – warunkowa zgoda na koncentrację spółek Auchan Polska sp. z o.o. ?i Real sp. z o.o., czy też decyzja prezesa UOKiK z 28 sierpnia 2009 roku nr DKK-58/2009 ?– nakładająca karę na spółkę Carrefour B.V. za zwłokę w wykonaniu warunków wskazanych w decyzji.
W wyjątkowych przypadkach prezes UOKiK może wyrazić zgodę na koncentrację, ?w wyniku której wprawdzie dojdzie do istotnego ograniczenia konkurencji (a zatem ?w normalnych warunkach taka koncentracja byłaby zakazana), jednak odstąpienie od zakazu koncentracji jest uzasadnione, ponieważ przyczyni się ona do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego albo może wywrzeć pozytywny wpływ na gospodarkę narodową.
Decyzje wyrażające zgodę na dokonanie koncentracji wygasają, jeżeli w terminie dwóch lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. Oznacza to, że przedsiębiorcy mają dwa lata od wydania zgody przez prezesa UOKiK na zrealizowanie zamiaru koncentracji.
—Paulina Józefczuk
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA