fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Faktura VAT: podatek od konferencji rozlicza nabywca

www.sxc.hu
Hotelarz nie powinien na fakturze za kompleksową usługę organizacji szkoleń i konferencji dla zagranicznych firm wykazywać VAT.
Tak wynika z niedawnej interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy (nr ITPP2/443-495/14/AK).
Pytanie pochodziło od podatnika VAT prowadzącego działalność hotelarską. Organizuje on również targi, wystawy i kongresy. Spółka hotelarska oferuje swoim klientom kompleksowe usługi związane z organizacją konferencji i szkoleń. Pakiet obejmuje zakwaterowanie, pełne wyżywienie, wynajem sal konferencyjnych i sprzętu technicznego, parking, udostępnienie mediów, przygotowanie wystroju sal i obsługę logistyczną.
Spółka uznała, że każda z wymienionych wyżej usług stanowi element usługi złożonej związanej z organizacją konferencji lub szkolenia i jest niezbędna do ich realizacji. Wszystkie te usługi tworzą łącznie jedno świadczenie, tj. organizację konferencji lub szkolenia, i nie ma podstaw do uznania, że mają one charakter samoistny.
Do pakietu na żądanie klienta spółka dołącza dodatkowe usługi w postaci organizacji czasu wolnego od zajęć (występy artystyczne, zwiedzanie miasta itp.) i transport uczestników w związku z organizacją tego wolnego czasu. Spółka zapytała o opodatkowanie VAT powyższych usług świadczonych na rzecz klientów zagranicznych, które nie posiadają siedziby ani miejsca zamieszkania na terytorium Polski oraz nie prowadzą ?w Polsce działalności gospodarczej.
Po wykonaniu usługi organizacji konferencji spółka wystawia fakturę VAT z pozycją: „pakiet konferencyjny" oraz „organizacja konferencji – pozostałe usługi" na łączną kwotę należną z tytułu zawartej umowy. Kwota nie zawiera VAT, znajduje się jednak w odpowiedniej rubryce adnotacja: „odwrotne obciążenie", tzn. że VAT rozlicza nabywca.
Zgodnie z ogólną zasadą miejscem świadczenia usługi na rzecz podatnika jest kraj, ?w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Jeśli nabywca usługi posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w kraju innym niż jego siedziba, a usługi kupuje na potrzeby tego stałego miejsca prowadzenia działalności, ?są one opodatkowane w kraju prowadzenia tej działalności, a nie siedziby.
W przypadku innych niż podatnicy nabywców o kraju opodatkowania decyduje miejsce działalności gospodarczej usługodawcy, ale hotelarz nie pytał o ten przypadek. Izba zgodziła się z jego opinią, że nie powinien naliczać VAT od kompleksowej usługi organizacji szkoleń lub konferencji. Gdy klientem jest podatnik zagraniczny, za miejsce świadczenia nie uważa się Polski, więc usługa będzie opodatkowana za granicą, według obowiązujących tam reguł.
Organ nie zgodził się jednak z podatnikiem, że usługi, które opisał on jako dodatkowe, podlegają wspólnemu opodatkowaniu jako jedno świadczenie.
– Nie sposób uznać, że ww. świadczenia wykazują ścisłe powiązanie i są konieczne ?do przygotowania konferencji lub szkolenia w taki sposób, że w sensie gospodarczym tworzą jedną całość, których rozdzielenie miałoby sztuczny charakter. Nie można również uznać, że ww. świadczenia są zdeterminowane przez usługę główną (usługę przygotowania konferencji lub szkolenia) oraz że nie można wykonać lub wykorzystać usługi głównej bez tych dodatkowych usług – uzasadnił organ.
– W konsekwencji miejsce świadczenia dla usług stanowiących kompleksową usługę organizacji konferencji lub szkolenia oraz usług dodatkowych należy ustalić odrębnie, według zasad właściwych dla tych czynności – stwierdził organ.
Jeżeli usługi dodatkowe są usługami turystycznymi, w drodze odstępstwa od zasady ustalania miejsca opodatkowania według siedziby usługobiorcy będą one opodatkowane w Polsce, tj. kraju siedziby usługodawcy, według krajowych stawek.
Organ uchylił się jednak od jednoznacznej oceny, czy świadczenia te należy uznać ?za usługę turystyczną.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA