fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawnicy

Tak mi dopomóż Bóg w ślubowaniu adwokatów, radców, komorników i notariuszy

Obłóczyny nowych adwokatów w Łodzi
Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Minister będzie mógł rozstrzygnąć o wpisie osoby, której samorząd go odmówił.
Rozpoczynając wykonywanie zawodu adwokata, radcy prawnego, komornika i notariusza, będą mogli zakończyć swoje ślubowanie zwrotem: „Tak mi dopomóż Bóg". Taka propozycja pojawiła się w założeniach zmiany prawa o adwokaturze i niektórych innych ustaw przygotowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Autorzy założeń podkreślają, że dziś możliwość dodania takiego sformułowania do swojej roty mają już sędziowie i prokuratorzy. Dlatego także przedstawiciele innych zawodów prawniczych powinni mieć taką możliwość. Propozycję zmian dodano po konsultacjach społecznych. Założenia zostały skierowane już do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Zawierają one wiele zmian dotyczących zawodów prawniczych.
Podczas konsultacji sporo kontrowersji budziła kwestia dania ministrowi sprawiedliwości możliwości wpisywania na listę adwokatów i radców prawnych po rozpatrzeniu odwołania od uchwały organu samorządowego odmawiającej wpisu na listę. Resort podkreśla, że pojawiła się rozbieżność w orzecznictwie sądów administracyjnych. Według jednej linii minister, rozpatrując takie odwołanie, może rozstrzygnąć merytorycznie o wpisie. Według innej – ma tylko uprawnienia kasatoryjne. Uchwała siedmiu sędziów NSA z marca 2013 r. rozstrzygnęła, że minister nie może w obowiązującym stanie prawnym rozstrzygnąć co do istoty. Dlatego resort proponuje zmienić przepisy i określić wprost takie uprawnienie dla ministra. W trakcie konsultacji negatywnie zaopiniowali te zmiany zarówno przedstawiciele obu samorządów prawniczych, jak i Krajowa Rada Sądownictwa. Ministerstwo pozostaje jednak przy tej propozycji. Podkreśla, że rozstrzygnięcie ministra będzie mogło być nadal zaskarżone do sądu administracyjnego.
Projekt założeń wprowadza także szereg zmian porządkujących obowiązujące regulacje. Między innymi daje możliwość zawieszenia wykonywania zawodu adwokata. Dziś co prawda samorząd prowadzi w praktyce odrębne listy osób wykonujących i niewykonujących zawód, jednak ustawa nie określa takiego statusu. Taka regulacja jest natomiast zawarta w ustawie o radcach prawnych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA