fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

CIT przy cash pool: Niekorzystne podejście organów podatkowych

Okazuje się, że system wspólnego zarządzania płynnością finansową należy traktować jako rodzaj ?transakcji pomiędzy ?podmiotami powiązanymi. ?I to mimo tego, że bierze ?w nim udział niezależny ?bank.
Do niedawna ocena podatkowa systemu cash pool, w którym funkcję podmiotu odpowiedzialnego za zarządzanie systemem pełnił niezależny bank, nie była jednoznaczna. Istniały bowiem wątpliwości, czy taka struktura transakcji, w której uczestniczy niepowiązany podmiot, podlega reżimowi cen transferowych.W ostatnim czasie obserwujemy zmianę linii interpretacyjnej i coraz częstsze wskazywanie przez organy podatkowe, że system cash pool jest transakcją zawieraną między podmiotami powiązanymi, mimo zaangażowania w nią podmiotu niezależnego, jakim jest bank. W praktyce oznacza to, że:Jak wskazują organy podatkowe, niezależnie od tego czy system cash pool zarządzany jest przez niepowiązany bank, czy przez podmiot z grupy, transfery środków finansowych są dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi. To oznacza, że powinny odzwierciedlać warunki ustalane w porównywalnych okolicznościach przez podmioty niepowiązane. Organy podatkowe jednoznacznie wskazują, że "kwesti...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA