fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

Działalność społeczna: kłopot gminy z Laurem św. Wawrzyńca

www.sxc.hu
Żaden z przywołanych przepisów nie upoważniał rady do przyznawania nagród w dziedzinie działalności społecznej.
Przywołanie świętego w nazwie nagrody gminnej łączy się z kwestiami religijnymi, czyli należy do kompetencji Kościoła, a nie samorządu lokalnego – uważa wojewoda kujawsko-pomorski. Nie można przyznawać nagród za ogólnie rozumianą promocję gminy (nr rozstrzygnięcia: 30/2014).
Rada miejska w Nakle nad Notecią ustanowiła nagrody burmistrza „za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu i działalności społecznej, honorowane statuetkami Laur św. Wawrzyńca". W ten sposób mają być nagradzane osiągnięcia, które przyczyniają się do wzrostu promocji miasta i gminy.
Wojewoda kujawsko-pomorski zwrócił uwagę, że akt prawa miejscowego nie może dotyczyć ogólnie rozumianej promocji gminy, ponieważ to nie wynika wyraźnie i bezpośrednio z przepisów ustawowych. Poza tym, zgodnie z konkordatem, organizowanie kultu publicznego należy do władz kościelnych, a nie do gminy.
W odpowiedzi przewodniczący rady miejskiej poinformował, że rada na najbliższej sesji uzupełni uchwałę i dopisze do niej podstawę prawną, tj. art. 31 ustawy o sporcie i art. 7a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
Organizowanie kultu publicznego należy, zgodnie z konkordatem, do władz kościelnychJednakże, zdaniem organu nadzoru, żaden z przywołanych przepisów nie upoważnia do przyznawania nagród w dziedzinie działalności społecznej.
Przepis art. 7a ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o działalności kulturalnej upoważnia wyłącznie do ustanawiania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Z kolei art. 31 ustawy o sporcie upoważnia do przyznawania stypendiów i nagród, ale jedynie sportowcom i trenerom.
Ponadto, zdaniem wojewody, należy wziąć pod uwagę fakt, że zgodnie z art. 8 ust. 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, organizowanie kultu publicznego należy do władz kościelnych. Ustanowienie nagród burmistrza za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu i działalności społecznej honorowane statuetkami Laur św. Wawrzyńca związane jest z kwestiami religijnymi, a nie prawnymi. Kompetencje w tym zakresie należą do Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przy Stolicy Apostolskiej.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA