fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT: obowiązek podatkowy powstaje na koniec roku albo w momencie zapłaty

www.sxc.hu
Od 1 stycznia 2014 r. daninę od oddania gruntu w użytkowanie wieczyste rozlicza się z upływem okresu, którego dotyczą poszczególne opłaty, chyba że korzystający z nieruchomości wcześniej uiścił należność wobec gminy.
- Gmina, będąca podatnikiem VAT, 15 listopada 2009 r. oddała innemu podmiotowi grunty ?w użytkowanie wieczyste na podstawie umowy zawartej ?w formie aktu notarialnego. Za oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste gmina otrzymała jednorazowo pierwszą opłatę oraz pobiera opłaty roczne wnoszone przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste? – pyta czytelnik.Oddanie nieruchomości ?w użytkowanie wieczyste jest czynnością, z tytułu której ponoszone są dwa rodzaje odpłatności, tj. pierwsza opłata oraz opłaty roczne. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego w terminie do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok.Czy to dostawa towarów Aby prawidłowo określić moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste, należy ocenić, czy jest to czynność objęt...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA