fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Biznes

Solorz-Żak i Play górą. UKE ogłasza drugą turę konsultacji aukcji LTE

Bloomberg
Zwolennicy współpracy operatorów przy budowie sieci LTE w paśmie 800 MHz – w tym spółki Zygmunta Solorza-Żaka - górą. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj ogłosiła drugą rundę konsultacji aukcji na rezerwację częstotliwości z pasma 800 MHz i 2,6 GHz.
Potrwają do 5 maja. Ze zmodyfikowanej dokumentacji usunięto zapisy ograniczające Polkomtel i Midasa. Uzupełniono ją tak, aby nie ulegało wątpliwości, że Orange Polska i T-Mobile Polska mogą współdzielić tylko trzy, a nie cztery bloki częstotliwości. UKE liczy, że w ten sposób skłoni te telekomy do współpracy innymi graczami.
Jak wyjaśnia regulator, ogłoszenie drugiej tury konsultacji wynika z faktu, że po zapoznaniu się ze stanowiskami przekazanymi po pierwszej rundzie, Prezes UKE, w dialogu z rynkiem, zdecydował o wprowadzeniu niektórych postulowanych zmian. "Wprowadzenie tych zmian w myśl prawa wymaga ponownego skonsultowania dokumentacji aukcyjnej" - podaje UKE.
Regulator precyzuje, że intencją wprowadzonych modyfikacji jest takie stworzenie ram aukcji, aby kształt rynku sprzyjał i skłaniał operatorów do współpracy z wykorzystaniem uzyskanych w aukcji częstotliwości. UKE zaznacza przy tym, że współpraca taka nie może jednak doprowadzić do zaburzenia konkurencji na rynku i musi odbywać się w określonych warunkach regulacyjnych.
- Jako Prezes UKE stoję na stanowisku, iż optymalnym rozwiązaniem wydaje się być wykorzystanie częstotliwości będących przedmiotem aukcji na zasadzie współkorzystania. Ponieważ zarówno w oficjalnych stanowiskach przekazanych przez zainteresowane podmioty, jak i głosach rynku, element współdzielenia częstotliwości był traktowany jako kluczowy dla tej aukcji, zdecydowałam się zmodyfikować zapisy aukcyjne w tym kierunku, zgodnie z postulatami rynku – wyjaśnia Magdalena Gaj cytowana w komunikacie.
Regulator przypomina, że tego typu podejście sygnalizowane było już w Stanowisku Prezesa UKE z 30 grudnia 2013. Gaj stwierdzała w nim, że:
"Jako organ, którego zadaniem jest, między innymi, prowadzenie polityki regulacyjnej, mającej na celu w szczególności wspieranie konkurencji w zakresie dostępu do sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczenia usług telekomunikacyjnych, w tym:
* zapewnienie wszystkim użytkownikom, także użytkownikom niepełnosprawnym, osiągania maksymalnych korzyści w zakresie cen oraz różnorodności i jakości usług,
* efektywne inwestowanie w dziedzinie infrastruktury oraz promocję technologii innowacyjnych,
* wspieranie efektywnego wykorzystania oraz zarządzania częstotliwościami i numeracją
stoi na stanowisku, iż optymalnym rozwiązaniem wydaje się być wykorzystanie częstotliwości będących przedmiotem aukcji na zasadzie współkorzystania".
Kwestia współdzielenia częstotliwości przez operatorów zajmuje także istotne miejsce w polityce Komisji Europejskiej, która podkreśla, że otoczenie regulacyjne w tym aspekcie jest niezwykle istotne.
Prezes UKE podkreśliła we właśnie wydanym komunikacie: - Jako regulator rynku stoję na stanowisku, iż współdzielenie częstotliwości nie może doprowadzić do monopolizacji rynku przez podmioty współdzielące częstotliwości, a w konsekwencji do zaburzenia konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. W opinii szefowej UKE okoliczność ta jest niezwykle istotna, z uwagi na fakt, iż nierównowaga konkurencyjna może skutkować powstaniem kolejnego negatywnego zjawiska na rynku telekomunikacyjnym, jakim jest ograniczenie ofert detalicznych dostępnych dla konsumenta, zarówno pod względem ich liczby, różnorodności, jakości oraz ceny.
1. Jedną ze zmian w dokumentacji aukcyjnej jest przeniesienie zapisu o ograniczeniu możliwości współwykorzystywania częstotliwości do maksymalnie 30 MHz, do miejsc we wzorze oferty, gdzie opisane są zobowiązania uczestników aukcji dotyczące rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz. Tym samym, ograniczenie możliwości współwykorzystywania częstotliwości z zakresu dywidendy cyfrowej zostanie zawarte w decyzjach rezerwacyjnych dla podmiotów, które te częstotliwości pozyskają w aukcji.
2. Druga istotna zmiana to zmiana zapisów dotyczących spectrum cap w paśmie 800 MHz poprzez usunięcie zapisów odnoszących się do posiadanych już zakresów częstotliwości z pasma 900 MHz oraz częstotliwości z zakresu dywidendy cyfrowej.
Prezes UKE stoi bowiem na stanowisku, że wcześniejsza zmiana w warunkach aukcji, skutkująca zapisaniem w decyzjach rezerwacyjnych ograniczenia możliwości współwykorzystywania częstotliwości do 30 MHz, będzie wystarczającą gwarancją utrzymania równowagi konkurencyjnej pomiędzy podmiotami, które posiadają obecnie zasoby w zakresie 900 MHz i potencjalnie pozyskają częstotliwości w zakresie 800 MHz.
Jednocześnie, zniesienie tego ograniczenia otwiera więcej możliwości technicznych dla najbardziej efektywnego wykorzystania pasma w zakresach o zbliżonych właściwościach, a co za tym idzie, zapewnienia  jeszcze większej efektywności budowy dostępu do usług szybkiej transmisji danych w mniej zurbanizowanych obszarach kraju. Należy również zaznaczyć, że Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej posiada narzędzia regulacyjne, które pozwolą, już po dokonaniu rezerwacji częstotliwości i rozpoczęciu wykorzystywania częstotliwości objętych aukcją, zagwarantować realizację celów, jakie są stawiane przed regulatorem pod kątem kształtowania prawidłowego rozwoju rynku i zapewnienia właściwego środowiska funkcjonowania, zarówno dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jak i konsumentów.
Przedmiot i zakres konsultacji nie zmieniły się.
Przedmiotem konsultacji są projekty następujących dokumentów:
1)      ogłoszenia o aukcji na 19 rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz oraz z pasma 2,6 GHz, każda na obszarze całego kraju, przeznaczona do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej;
2)      dokumentacji aukcyjnej na 19 rezerwacji częstotliwości z pasma 800 MHz oraz z pasma 2,6 GHz, każda na obszarze całego kraju, przeznaczona do świadczenia usług telekomunikacyjnych w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lub stałej.
Zgodnie z konsultowanymi dokumentami przedmiotem aukcji będzie 19 rezerwacji częstotliwości, w tym: 5 rezerwacji częstotliwości, każda po 10 MHz, z pasma 800 MHz oraz14 rezerwacji częstotliwości, każda po 10 MHz, z pasma 2,6 GHz.
Projekt konsultowanej dokumentacji aukcyjnej przewiduje, że każdy z podmiotów biorących udział w aukcji (przy uwzględnieniu zapisów dotyczących grupy kapitałowej wskazanych w dokumentacji aukcyjnej) będzie mógł w wyniku jej przeprowadzenia uzyskać:
* maksymalnie dwie rezerwacje częstotliwości z pasma 800 MHz (co stanowi łącznie 20 MHz widma z pasma 800 MHz),
* maksymalnie cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 2,6 GHz (co stanowi łącznie 40 MHz widma z pasma 2,6 GHz).
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA