fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kraj

Ankieta "Rzeczpospolitej": Janusz Korwin-Mikke (Kongres Nowej Prawicy, miejsce nr 1, okręg nr 11, śląskie)

Janusz Korwin-Mikke
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Na pytania "Rzeczpospolitej" odpowiada Janusz Korwin-Mikke, kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Kongresu Nowej Prawicy.
1. Przyszłość integracji. Czy Unia Europejska powinna pozostać dalej związkiem państw, zmierzać w kierunku federalizacji, czy też stawać się w dłuższej perspektywie superpaństwem?
Ad 1. Powinna zostać jak najszybciej zlikwidowana. Polska powinna pozostać w Układzie z Schengen i Obszarze Gospodarczym – ale są to instytucje od UE niezależne.
2. Euro. Kiedy i na jakich warunkach Polska powinna przystąpić do Unii Walutowej i przyjąć Euro?
Ad 2. Pacta sunt servanda. III RP zobowiązała się przyjąć €uro i trzeba to uczynić. W mojej opinii najwłaściwszy jest rok 2222 – i Parlament powinien taką datę przyjąć.
3. Unia Bankowa. Czy, kiedy i na jakich warunkach Polska powinna wejść do Unii Bankowej?
Ad 3. jw.
4. Polityka energetyczna i klimatyczna. Co ważniejsze: środowisko czy gospodarka. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie bezpieczeństwa energetycznego i wspólnej polityki energetycznej UE. Czy Europa powinna być bardziej niezależna energetycznie – jak to osiągnąć. Czy Unia Europejska powinna iść w kierunku dalszego zaostrzenia prawa ochrony środowiska, bez względu na koszty jakie poniosą państwa/ przedsiębiorcy?
Ad 4. Trzeba całkowicie zrezygnować z jakichkolwiek działań w tym zakresie, zażądać od UE odszkodowania za poniesione przez Polskę z tego tytułu straty – szacuję je na jakieś 1,5 biliona €uro – i pociągnięcia do karnej odpowiedzialności spiskowców, którzy wciągnęli w to podstępem kraje Europy. Także: wyciągniecie konsekwencji w stosunku do „naukowców”, którzy te działania popierali fałszywymi analizami. 
Trzeba pozwolić prywatnym firmom rozwijać wydobycie gazu łupkowego, budować np. elektrownie atomowe itd. Całkowicie zlikwidować dofinansowywanie jakichkolwiek „alternatywnych” źródeł energii.
5. Unia gospodarcza. Jak daleko powinna sięgać współpraca gospodarcza. Czy powinno dojść do harmonizacji podatkowej i budżetowej w ramach państw członkowskich UE?
Ad 5 Znieść resztkę ograniczeń w handlu i produkcji – zmusić kraje UE do konkurowania między sobą wysokością podatków i innymi przepisami, czyli zrezygnować z jakiegokolwiek ujednolicania.
6. Wspólny rynek i swoboda przepływu osób. Jakie wysiłki należy podjąć na rzecz wzmocnienia wspólnego rynku w UE? Jak przeciwdziałać coraz silniej pojawiającym się w UE tendencjom do ograniczenia jednej z fundamentalnych zasad UE – swobodnego przepływu osób?
Ad 6. Nie pozwolić na jakiekolwiek ograniczanie. Pozwolić krajom na likwidację zasiłków socjalnych przyciągających menelstwo z całego świata. Całkowicie odejść od les acquises communautaires
7. Polityka rolna. Czy należy utrzymać na obecnym poziomie pomoc dla rolnictwa w krajach UE? Czy UE powinna rozważyć inną alokację tych środków np. na rozwój  innowacyjnej gospodarki.
Ad 7.  Zlikwidować wszelka pomoc dla rolnictwa
8. Budżet UE. Jak duży budżet powinna mieć Unia Europejska. Jeśli większy niż dziś, to proszę wskazać źródła dochodów (podatek europejski, podatek od transakcji finansowych, większy udział w dochodach podatkowych państw UE?). Czy powinien powstać osobny budżet strefy Euro.
Ad 8. Zdecydowanie mniejszy: siedmiokrotnie.
9. Rozszerzenie UE. Czy opowiada się Pan/Pani za rozszerzeniem UE na nowe kraje (jeśli tak to jakie? np. Ukrainę, Mołdowę, Gruzję, Turcję), nawet kosztem zmniejszenia funduszy strukturalnych dla  Polski w przyszłości.
Ad 9. Rozszerzyć jeszcze dodatkowo o Armenię, Czarnogórę, Syrię, Liban, Izrael, Egipt, Libię, Tunis, Algierię i Maroko
10. Polityka wschodnia i polityka obronna. Jakie powinny być polskie priorytety w sprawie wspólnej polityki wschodniej Unii Europejskiej. Jakimi instrumentami powinno się posługiwać państwa i/lub Unia Europejska w celu wzmocnienia możliwości obronnych Polski i Unii.
Ad 10. Absolutny priorytet: nie wtrącać się w wewnętrzne sprawy innych państw!
11. Polityka demograficzna. Jaka powinna być odpowiedź państwa i instytucji UE na pogarszającą się sytuację demograficzną Polski? Obecnie UE nie ma kompetencji w tej dziedzinie. Czy powinno się to zmienić czy pozostawić na poziomie krajowym?
Ad 11. Pozostawić na poziomie krajowym. Zlikwidować przymus emerytalny będący głównym powodem spadku dzietności – i WSZELKIE wtrącanie się państwa w sprawy rodziny, będące drugim tego powodem.
12. Prawo rodzinne. Czy Unia Europejska powinna uzyskać większe kompetencje w obszarze prawa rodzinnego? (Dziś Bruksela nie może narzucić niczego krajom członkowskim w tej sprawie) Czy jest Pan/Pani za liberalizacją i ujednoliceniem prawa  dotyczącego zawierania małżeństw przez  pary homoseksualne we wszystkich krajach członkowskich  UE. Czy to samo powinno dotyczyć kwestii aborcji?
Ad 12. Jestem przeciwko WSZELKIEJ unifikacji praw. Na poziomie krajowym: zaprzestać jakiegokolwiek dofinansowywania aborcji czy zapłodnień in vitro, zaprzestać jakiejkolwiek dyskusji w/s uznawania przez państwo związku dwóch homo/lesbijek za „małżeństwo”. Homosie mogą brać śluby np. u p.Szymona Niemca, pastora Wolnego Reformowanego Kościoła w Polsce.
Źródło: Ankieta
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA