fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kiedy organ podatkowy ma prawo odmówić przeprowadzenia dowodu

www.sxc.hu
Wniosek dowodowy może nie zostać uwzględniony, nawet gdy dotychczasowe zeznania świadków, oględziny lub opinie biegłych wykazały przeciwieństwo tego, co strona zamierza dowieść.
Przepisy ordynacji podatkowej (dalej: o.p.), regulując zasady prowadzenia postępowania dowodowego w ramach postępowania podatkowego, przewidują szczególne i nieznane innym ustawom procesowym przesłanki odmowy przeprowadzenia dowodów wnioskowanych przez stronę postępowania. Obowiązujące uregulowanie w tym zakresie może stanowić pole do nadużyć, a nawet prowadzić do pozbawienia podatników prawa do przedstawiania dowodów na poparcie ich stanowiska.Przepisy każdej z głównych polskich ustaw procesowych – kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postępowania karnego czy kodeksu postępowania administracyjnego, przewidują regulacje określające przesłanki przeprowadzenia dowodu na wniosek strony lub uczestnika postępowania, a zarazem przesłanki odmowy przeprowadzenia takiego dowodu przez organ procesowy (sąd lub organ administracji).Bez znaczenia dla sprawy Na gruncie tych ustaw jedną z przesłanek odmowy przeprowadzenia zawnioskowanego dowodu jest brak znaczenia dla sprawy ok...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA