fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak zwolnić z obowiązku prowadzenia spraw spółki jawnej

www.sxc.hu
Każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo i równocześnie obowiązek prowadzenia jej spraw.
Zwolnienie z obowiązku prowadzenia spraw spółki jawnej może nastąpić albo przez sąd i to tylko z ważnych powodów, albo też poprzez podjęcie przez pozostałych wspólników uchwały o zmianie umowy spółki w tym zakresie, jeżeli kontrakt stanowi, że – w świetle art. 9 kodeksu spółek handlowych – modyfikacja jej treści nie wymaga jednogłośności. Opisane sytuacje dotyczą zatem wyłącznie tych przypadków, w których wspólnik nie wyraża zgody na dobrowolne ujęcie mu opisanego obowiązku bądź to jeszcze na etapie sporządzania umowy spółki albo w późniejszej uchwale (powziętej jednomyślnie).Rangę przyczyn, które skłoniły do wystąpienia z pozwem o zwolnienie (albo zwolnienie się przez samego zainteresowanego) uczestnika podmiotu z obowiązku prowadzenia jego spraw, ocenia sąd gospodarczy (bo jest to sprawa ze stosunku spółki) miejscowo właściwy dla siedziby spółki. Następuje to z uwzględnieniem całokształtu okoliczności danej sprawy. Kodeks spółek...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA