fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Można zwolnić przełożonego jeśli obraża ubliża podwładnym w czasie pracy

www.sxc.hu
Jeśli kierownik w czasie pracy ubliża podwładnym, można go za to dyscyplinarnie zwolnić.
Ubliżanie pracownikom i przez to ich poniżanie narusza zasady współżycia społecznego. Natomiast ich przestrzeganie jest jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych. Wskazuje na to jednoznacznie art. 100 § 2 pkt 6 k.p. Zgodnie z nim każdy pracownik musi stosować się do norm o charakterze pozaprawnym, zwłaszcza moralnych, obyczajowych i etycznych. Ma więc przestrzegać reguły kulturalnego zachowania akceptowane przez ogół pracowników firmy. Dotyczy to zwłaszcza zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach. Ma to bowiem kształtować dobrą atmosferę w miejscu pracy, wpływającą na prawidłową i niezakłóconą współpracę etatowców. Tak podkreślał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 15 lipca 1998 r. (II UKN 12/98). Obowiązek wpływania na kształtowanie w zakładzie zasad współżycia społecznego spoczywa także na pracodawcy (art. 94 pkt 10 k.p.). Jego naruszenie może uzasadniać różne roszczenia pracownika (np. o odszkodowanie w związku z rozwiązaniem um...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA