fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

CIT: Przychody z usług ubezpieczeniowych bez podatku źródła

Należności płacone przez polską spółkę córkę spółce matce ze Stanów Zjednoczonych za świadczenie usług prawnych są obciążone daniną tylko w państwie rezydencji podmiotu otrzymującego płatność (USA). Warunkiem jest udokumentowanie miejsca siedziby odbiorcy dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.
Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach 4 września 2013 r. (IBPBI/2/423-686/13/PP).Wnioskodawca - spółka będąca polskim rezydentem podatkowym, otrzymuje od swojej zagranicznej spółki matki (z siedzibą w Stanach Zjednoczonych) noty obciążeniowe pokrywające koszty ubezpieczeń (np. ubezpieczenie produktów, majątku, cargo, delegacji) oraz obsługi prawnej świadczonej przez wewnętrzny dział prawny spółki matki. Wnioskodawca posiada certyfikat potwierdzający rezydencję podatkową spółki matki.Wnioskodawca zwrócił się z pytaniem, czy dokonanie płatności na rzecz spółki matki z tytułu not obciążeniowych będzie powodowało obowiązek pobrania podatku u źródła. Zdaniem wnioskodawcy, usługi ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła, ponieważ nie mieszczą się w żadnej z kategorii przychodów wymienionych art. 21 ust. 1 ustawy o CIT. Z kolei usługi prawne, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT, będą, co do zasady, op...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA