fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Przyczyna dyscyplinarki musi być konkretna i zrozumiała

Nawet jeżeli pracodawca naruszył przepisy, zbyt ogólnie formułując przyczynę rozwiązania stosunku pracy w trybie natychmiastowym, roszczenie zwolnionego o odszkodowanie może zostać oddalone. Będzie tak, gdy okaże się, że powód dyscyplinarki był uzasadniony i znany pracownikowi, a naruszenie obowiązków szczególnie rażące.
Takie stanowisko zajął SN w wyroku z 24 lipca 2012 r., I PK 16/13.Stan faktyczny Pracownik był zatrudniony na podstawie powołania na stanowisku dyrektora oddziału ZUS. ABW postawiła mu zarzut popełnienia przestępstwa korupcyjnego. Pracodawca odwołał dyrektora, rozwiązując stosunek pracy bez wypowiedzenia. Jako przyczynę wskazał ciężkie naruszenie podstawowego obowiązku dbania o dobro zakładu pracy. Zwolniony odwołał się do sądu, zarzucając pracodawcy nieprecyzyjne sformułowanie przyczyny.Rozstrzygnięcie Sąd rejonowy przyznał rację pracownikowi i zasądził odszkodowanie. Sąd okręgowy zmienił wyrok i oddalił powództwo. Sprawa trafiła do SN.SN uznał, że mimo naruszenia przez pracodawcę przepisów o rozwiązywaniu umów przez nazbyt ogólne sformułowanie przyczyny, rozwiązanie stosunku pracy było uzasadnione. SN wziął pod uwagę, że powód wskazany przez pracodawcę był rzeczywisty i uzasadniony, a także dobrze znany pracownikowi. Przy tym narusze...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA