fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Korekta podatku przy zmianie przeznaczenia ulepszenia

Przeniesienie na rzecz wynajmującego nakładów poniesionych przez najemcę w użytkowanych przez niego pomieszczeniach biurowych powoduje zmianę przeznaczenia ulepszenia oraz obowiązek korekty podatku naliczonego.
Tak stwierdziła Iza Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 28 sierpnia 2013 r. (IPPP2/ 443-517/13-2/JW).Spółka zawarła umowę najmu pomieszczeń biurowych. W celu dostosowania wynajętych powierzchni dla potrzeb prowadzonej działalności spółka poniosła koszty adaptacji, które zostały zakwalifikowane do inwestycji w obcym środku trwałym, podlegającej amortyzacji. Od dokonanych zakupów spółka odliczyła VAT w całości, gdyż służyły one w pełni działalności opodatkowanej. Umowa najmu została zawarta na czas określony, po którym nie została przedłużona. Skutkiem tego było zaprzestanie wykorzystywania poniesionych inwestycji do dalszych czynności opodatkowanych oraz ich likwidacja. Postanowienia umowne nie obligowały spółki do przywrócenia lokali do stanu pierwotnego. Nie przewidywały również zwrotu poniesionych nakładów.Spółka zwróciła się więc do organu podatkowego z pytaniem, czy likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym powoduje obowiązek korekty V...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA