fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 1 listopada 2013

OCHRONA ŚRODOWISKA
- § 3 ust. 1 pkt 1 i 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza ( DzU z 18 września z 2012 r., poz. 1034)
DEKLARACJE
- rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (DzU z 18 września 2013 r., poz. 1101)
RYBACTWO
- ustawa z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym (DzU z 1 października 2013 r., poz. 1158)
FORMULARZE
- rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 13 września 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (DzU z 17 października 2013 r., poz. 1223)
AKCYZA
- ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym – z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. c i pkt 6 które obowiązują od 23 października (DzU z 22 października 2013 r., poz. 1231)
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA