fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urlop wychowawczy a zwalnianie z pracy

Zakład zatrudniający 20 pracowników może rozwiązać umowę o pracę z osobą przebywającą na urlopie wychowawczym
www.sxc.hu
Zakład zatrudniający co najmniej 20 pracowników może rozwiązać umowę o pracę z osobą przebywającą na urlopie wychowawczym na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych. Przy mniejszej liczbie zatrudnionych zakończenie współpracy w tym trybie nie jest możliwe.
Od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia jego zakończenia pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać z nim umowy o pracę. Ten zakaz nie obowiązuje jedynie w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji firmy, a także w okolicznościach uzasadniających tzw. dyscyplinarkę (art. 1861 k.p.).Są jednak wyjątki Powyższa zasada nie dotyczy sytuacji, gdy dochodzi do rozwiązania umowy z pracownikiem z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Obowiązująca od wielu lat ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zwana powszechnie ustawą o zwolnieniach grupowych, pozwala na rozwiązanie – w określonych sytuacjach – umów o pracę z osobami podlegającymi tzw. szczególnej ochronie. Jedną z grup pracowników szczególnie chronionych, w tym również przed zwolnieniem, są kobiety w ciąży oraz pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych.Ustawa o zwo...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA