fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Sądy: Budżety będą większe

W przyszłym roku mimo kryzysu większe budżety będą miały m.in.: Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny.
www.sxc.hu
W 2014 roku rosną wydatki głównie na uposażenia, nowe etaty i inwestycje.
W przyszłym roku mimo kryzysu większe budżety będą miały m.in.: Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Zwiększenie zatrudnienia planują Trybunał Konstytucyjny, SN, generalny inspektor ochrony danych osobowych, rzecznik praw obywatelskich.

Więcej etatów

Wydatki NSA będą wyższe o około 2,3 proc. Jak wyjaśniał podczas obrad sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka prezes NSA  Roman Hauser, wiąże się to przede wszystkim z wynikającym z ustawy zwiększeniem uposażeń sędziów. NSA inwestuje także w nowy budynek: spłaca raty oraz dostosowuje go do potrzeb sądowych. Wzrastają także dochody wojewódzkich sądów administracyjnych – o 2 mln zł. Wpływa bowiem więcej spraw.
Wydatki SN mają wzrosnąć o 9,5 proc. Rosną bowiem uposażenia sędziów. Ustawa uzależnia ich wysokość od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a to jest wyższe. SN planuje także wzrost zatrudnienia o 24 etaty.
– Wydawałoby się, że  zwiększenie zatrudnienia oznacza skrócenie  czasu rozpatrywania spraw – dopytywała się posłanka Renata Janik (PO). Zwróciła uwagę, że prognoza to 270 dni ( było 210). Przedstawiciele SN wyjaśniali, że wskaźnik jest wyższy, bo urealniony: wpływa o 900 spraw więcej. Zwiększenie zatrudnienia może spowodować zmiany w kolejnym roku. – Trudno traktować SN jako fabrykę do wydawania wyroków – mówił prezes SN Tadeusz Ereciński. Podkreślał, że jest więcej spraw, są bardziej skomplikowane, a w porównaniu z innymi sądami najwyższymi czas ich rozpatrywania jest krótki.
SN planuje także inwestycje – kupno trzech mieszkań dla sędziów SN. Ci, zgodnie z ustawą, powinni mieszkać w Warszawie.
Mniejsze wydatki niż w roku ubiegłym planuje TK.  Została  już zakończona przebudowa siedziby. O ile w 2013 r. wydatki wynosiły 31,5 mln zł, o tyle na 2014 r. planowane jest 29,3 mln  zł. TK zamierza zwiększyć zatrudnienie – o cztery etaty. Jest to związane m.in. z informatyzacją.

Dziura w prokuraturze

W projekcie budżetu dla prokuratury zaplanowano w tym roku o 34,6 mln zł więcej na wydatki niż w  2013 r.  Jak podkreślał Marek Jamrogowicz, zastępca prokuratora generalnego, ta kwota nie obejmuje m.in. środków potrzebnych na podwyżki związane z awansem, zwiększeniem wynagrodzeń wynikających z ustawy.
Wiceprzewodniczący komisji   Stanisław Piotriowicz ( PiS) podkreślał, że prokurator generalny, związany wskaźnikami ministra finansów, musi tworzyć pewne fikcje.
– Przy przygotowywaniu budżetu na 2013 r., aby wystarczyło środków na wynagrodzenia dla prokuratorów, które są określone ustawami, założono, że mniej prokuratorów przejdzie w stan spoczynku. Te prognozy okazały się chybione. Dziś jest problem: okazuje się, że w budżecie prokuratury brakuje około 20 milionów złotych – mówił Piotrowicz. Podkreślał on, że prokuratura musi się mierzyć m.in. z większymi kosztami postępowań prokuratorskich – wynika to m.in. z wyższych cen opinii i ekspertyz biegłych.
Komisja pozytywnie oceniła budżet w części dotyczącej sprawiedliwości. Opinia trafi teraz do Komisji Finansów Publicznych.
etap legislacyjny: prace w sejmowych komisjach
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA