fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zakres obowiązków kontrolowanych podmiotów

www.sxc.hu
Kontrolujący nie mogą żądać przygotowania określonych zestawień czy tabel. Nie ma podstaw do tego, aby angażować pracowników sprawdzanej firmy do sporządzania takich opracowań. Urzędnicy muszą sami ocenić i podsumować otrzymany materiał.
Kontrolowany, a także osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw, pracownik oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym są obowiązani umożliwiać wykonywanie czynności kontrolnych. Ustawa wskazuje jedynie przykładowo jakie są to obowiązki. Chodzi między innymi o nieodpłatne:1) umożliwienie filmowania, fotografowania, dokonywania nagrań dźwiękowych oraz utrwalania stanu faktycznego za pomocą innych nośników informacji, jeżeli film, fotografia, nagranie lub informacja zapisana na innym nośniku może stanowić dowód lub przyczynić się do utrwalenia dowodu w sprawie będącej przedmiotem kontroli;2) przedstawienie, na żądanie kontrolującego tłumaczenia na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli.Udzielanie wyjaśnień Ponadto, sam kontrolowany ma obowiązek w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać kontrolującemu żądane do...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA