fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

PCC

PCC: Likwidacja spółki bez podatku

Podział majątku pomiędzy wspólników rozwiązanej spółki nie jest obciążony podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Tak uznał yrektor Izby Skarbowej w Łodzi w niedawnej interpretacji (sygn. IPTPB2/436-80/13-4/KR). Sprawa dotyczyła przekazania wspólnikom własności zabudowanej działki, będącej majątkiem likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Kapitał zakładowy spółki wynosił 120 tys. zł i dzielił się na 240 udziałów. Dwójka wspólników objęła po 30 udziałów w zamian za wkład pieniężny oraz po 90 udziałów w zamian za wspólną nieruchomość (każdy wniósł do spółki 1 /2 udziału we wspólnej zabudowanej działce). Podczas działalności wartość działki wzrosła w wyniku nakładów na zjazd na posesję z drogi powiatowej, wykonanie przyłącza wodociągowego z sieci gminnej i modernizacji jednego z budynków.
Wspólnicy podjęli uchwałę o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji. Podział majątku miał obejmować przeniesienie na każdego ze wspólników 1/2 udziału w nieruchomości. Pytanie do dyrektora izby skarbowej dotyczyło obciążenia podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC) przekazania nieruchomości wspólnikom.
Spółka stanęła na stanowisku, że operacja nie jest opodatkowana.
Dyrektor izby skarbowej wskazał na art. 1 ust. 1 ustawy o PCC. Przepis ten zawiera katalog czynności opodatkowanych, wśród których wymienia umowy sprzedaży i zamiany rzeczy, pożyczki, darowizny, dożywocia, dział spadku i zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania oraz służebności, depozyt nieprawidłowy.
– Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne – podkreślił organ podatkowy. – Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu (...). Mając to na uwadze oraz powołane wyżej przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, że przekazanie przez wnioskodawcę przedmiotowej nieruchomości zabudowanej udziałowcom spółki w ramach majątku polikwidacyjnego spółki nie zostało wymienione w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. A zatem powyższa czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych – uzasadniła izba.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA