fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Trudna sytuacja SKOK – wynika z danych KNF

Monika Krześniak-Sajewicz
Tylko sześć spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych podało nam pełne dane za 2012 rok.
Od października SKOK-i są objęte państwowym nadzorem, wcześniej piecze nad nimi sprawowała tylko Kasa Krajowa. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że sytuacja SKOK po I kw. jest gorsza w porównaniu z końcem ub.r. (na koniec 2012 roku strata netto całego systemu SKOK wyniosła 50,5 mln zł). Jest to głównie efekt urealnienia wartości aktywów oraz rozliczania uzyskiwanych przychodów prowizyjnych w czasie.
Na koniec marca 39 spośród 55 działających SKOK-ów wykazało straty z działalności. Udział aktywów kas wykazujących straty w aktywach sektora wzrósł z 37 proc. na koniec 2012 r. do 43 proc. Współczynnik wypłacalności obniżył się łącznie z 1,83 proc. na koniec ub.r. do 1,11 proc. na koniec marca, wobec wymaganego poziomu 4 proc.
Na koniec marca tylko 19 kas spełniało normy w zakresie współczynnika wypłacalności, w tym 10 wykazywało go powyżej 5 proc. Ale wartość aktywów tych 19 kas stanowiła ponad 58 proc. całego sektora. W czerwcu Kasa Krajowa zdecydowała o udzieleniu ze środków funduszu stabilizacyjnego pomocy 25 kasom objętym postępowaniami naprawczymi, na łączną kwotę 196 mln zł, w tym w formie darowizny – 34,4 mln zł.
Z analizy KNF wynika, że kasom na koniec marca brakowało łącznie 525 mln zł, by ich kapitały osiągnęły poziom uważany przez nadzór za pozwalający na bezpieczne funkcjonowanie.
Jednocześnie w ostatnich latach SKOK-i rozwijały się bardzo dynamicznie. Z ich usług korzysta już 2,6 mln Polaków. Zgromadzone depozyty przekraczają 17 mld zł, a kredyty ponad 10 mld zł. Tylko w I kw. aktywa wzrosły o 8 proc.
Przedstawiciele SKOK-ów tłumaczą, że na obniżenie wyniku w dużej mierze wpłynęło rozporządzenia Ministerstwa Finansów, w myśl którego niektóre rodzaje zabezpieczeń nie są uznawane za podstawę pomniejszenia odpisów aktualizujących. Podkreślają przy tym, że MF pracuje obecnie nad zmianą rozporządzenia, przyznając, że obowiązujące zasady pomniejszeń są nieadekwatne i wymagają zmiany.

Decyzje KNF

Komisarze wchodzą do kas
W ubiegłym tygodniu Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarządcę komisarycznego w SKOK im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach. To już trzeci przypadek wprowadzenia zarządu komisarycznego od czasu objęcia kas państwowym nadzorem (jesienią ub.r.). Wcześniej KNF wprowadziła zarząd komisaryczny w SKOK Wspólnota w Gdańsku oraz w SKOK im. Świętego Jana z Kęt w Rumi. W takich przypadkach dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone im pełnomocnictwa wygasają. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Kasy z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie. Natomiast decyzja KNF o wprowadzeniu zarządu komisarycznego nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK. Kasa nadal będzie świadczyła usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają umowy łączące SKOK z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kas.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA