fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak wygląda procedura udzielania gwarancji ubezpieczeniowej?

Jak wygląda procedura udzielania gwarancji ubezpieczeniowej?Gwarancje ubezpieczeniowe dla przedsiębiorstw są negocjowane indywidualnie. Firma, które chce otrzymać gwarancję, składa do towarzystwa wniosek. Do wniosku trzeba dołączyć szereg dokumentów, takich jak: zaświadczenia z ZUS i urzędu skarbowego, dokumenty rejestrowe i finansowe oraz dotyczące kontaktu.W oparciu o te dokumenty ubezpieczyciel ocenia ryzyko i proponuje formę zabezpieczenia, które przedsiębiorca ma dostarczyć na wypadek, gdyby nie wywiązał się z zobowiązań. Popularne zabezpieczenia to: weksel in blanco, poręczenie wekslowe, przewłaszczenie, hipoteka, zastaw rejestrowy. W dalszej kolejności treść gwarancji uzgadniana jest  z beneficjentem i dochodzi do podpisania  umowy.Dla stałych klientów towarzystwa często mają uproszczone procedury. Możliwe jest np. zawarcie umowy o limit, kiedy to towarzystwo jest gotowe udzielać gwarancji w oparciu o uproszczony wniosek. Umowa określa także cenę za ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA