fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Gdy konflikt z pracownikiem jest poważny - kara regulaminowa lub wypowiedzenie angażu

Krytyka szefa to m.in. przejaw dbałości podwładnego o dobro zakładu. Taka opinia musi być wyrażona we właściwej formie i dotyczyć organizacji pracy. Gdy scysja z zatrudnionym jest poważna, pracodawca może nałożyć karę lub wymówić angaż
Posłuszeństwo wobec szefa ma swoje granice. Zwracał na to uwagę Sąd Najwyższy, który w wyroku z 10 września 1997 r. (I PKN 244/97) orzekł, że bezkrytyczne wykonanie przez pracownika bezprawnych poleceń przełożonego może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę (art. 45 § 1 k.p.).Pracodawca musi więc liczyć się z tym, że bezrefleksyjne żądanie wykonywania jego poleceń to zła droga (wyrok SN z 2 czerwca 2010 r., II PK 364/09).Dopuszczalny jest zatem pewien stopień krytycyzmu, racjonalnej oceny sytuacji, której można oczekiwać od osoby wykonującej określony zawód, rodzaj pracy czy pełniącej określoną funkcję. To także przejaw wskazanego w art. 100 § 2 pkt 4 k.p. pracowniczego obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy. Dlatego dla szefa cenne mogą być opinie doświadczonych pracowników, bez względu na to, jakie zajmują stanowisko w strukturze firmy.Sąd Najwyższy wielokrotnie podkreślał prawo pracownika do wyrażania swoich opinii i uzasadnionej, otwar...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA