fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czym skutkuje w księgach wierzyciela podpisanie ugody z dłużnikiem

Podpisanie ugody skutkuje uznaniem przez dłużnika jego długu.
- Czym skutkuje w księgach wierzyciela podpisanie ugody z dłużnikiem, polegającej na rozłożeniu całości nieprzeterminowanych należ- ności na raty według określonego harmonogramu? – pyta czytelnik.Podpisanie ugody skutkuje uznaniem przez dłużnika jego długu. Wierzyciel powinien rozstrzygnąć podpisanie ugody w trzech aspektach:1. czy rozrachunek jest rozrachunkiem handlowym?Tak – należność pozostaje na należnościach krótkoterminowych Nie – należy przeksięgować należność na część krótkoterminową i długoterminową2. czy istnieją przesłanki ku temu, że w przyszłości dłużnik dokona spłaty? Tak – nie tworzymy odpisu aktualizującego wartość należnościNie – tworzymy odpis aktualizujący wartość należności3. czy kwota należności jest istotna z punktu widzenia wpływu na wartość aktywóużonym terminie zapłaty Nie – nie dyskontujemy należności...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA