fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina wielodzietna za śmieci może płacić mniej

Gmina zwolni z opłaty za śmieci trzecie i kolejne dziecko.
www.sxc.hu
W ocenie warszawskiej regionalnej izby obrachunkowej dziecko może być przedmiotem zwolnienia od opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Rada gminy Dąbrówka podjęła uchwałę wprowadzającą zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Postanowiła w jej treści, że "przedmiotem zwolnienia w wysokości 100 proc. stawki za odbiór i gospodarowanie odpadami jest trzecie i każde kolejne dziecko wychowujące się w rodzinie wielodzietnej, jeżeli odpady na danej nieruchomości zbierane są w sposób selektywny".Jednocześnie w § 3 ust. 2 badanej uchwały Rada Gminy postanowiła, że jeżeli właściciel nieruchomości chce skorzystać ze zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązany jest dołączyć do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczenie, w którego treści ujawnia imiona i nazwiska oraz PESEL dzieci do 18 roku życia.Nieważność tej uchwały stwierdziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie (uchwała z 16 lipca 2013 r., sygn. akt 15.284.2013). W ocenie kolegium Izby rada gmin...
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA