fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo pracy: Dyscyplinarkę wolno wręczyć pracownikowi nawet na zwolnieniu lekarskim

www.sxc.hu
W piśmie o rozwiązaniu z pracownikiem umowy z jego winy trzeba szczegółowo uzasadnić powód tej decyzji. Z jego doręczeniem nie należy czekać na powrót podwładnego ze zwolnienia lekarskiego
- Pracownik przyszedł do pracy nietrzeźwy. Planujemy zwolnić go dyscyplinarnie, ale nie pojawił się w firmie i przysłał zwolnienie lekarskie. Czy w tej sytuacji mamy czekać do zakończenia jego choroby?Nie. Jak wynika z art. 52 k.p., pracodawca może rozwiązać angaż bez wypowiedzenia z winy podwładnego w razie:- ciężkiego naruszenia przez niego podstawowych obowiązków,- popełnienia przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie lub- zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.Najczęściej taki tryb zwolnienia stosuje się przy nietrzeźwości pracownika, niewykonaniu polecenia, opuszczeniu pracy bez usprawiedliwienia czy zakłóceniu porządku w miejscu pracy.Pismo z dyscyplinarką należy wręczyć podwładnemu w ciągu miesiąca od uzyskania przez szefa wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy. Bieg terminu rozpoczyna się od chwili, gdy pracodawca uzyskał dostatecznie wiarygodne informacj...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA