fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundusze Europejskie

Lubelskie chce się równomiernie rozwijać za euro z UE

Stare miasto w Zamościu odnowione za pieniądze europejskie
UM woj. Lubelskiego
Lubelskie za pieniądze z Unii Europejskiej zyskało wyczekane lotnisko, ale też m.in. nowe drogi, tereny inwestycyjne i pomoc dla przedsiębiorstw.
Regionalne lotnisko w Świdniku otwarto w grudniu ubiegłego roku. Jak podkreślają władze województwa, jego budowa wsparta dotacją z regionalnego programu operacyjnego to projekt o charakterze cywilizacyjnym.
Lotnisko zajmuje 300 ha. Pas startowy o długości 2,5 km i szerokości 45 m może przyjąć nawet największe samoloty. Obiekt łączy nowoczesną wizję architektoniczną z maksymalną funkcjonalnością. Parkingi, terminal, sale odpraw i poczekalnie zaprojektowano tak, aby droga na pokład była jak najkrótsza. Rocznie lotnisko może obsłużyć 300 tys. pasażerów (dotychczas obsłużyło 28 tys.).
Budowa portu trwała dwa lata i pochłonęła 504 mln zł, w tym 125 mln zł z regionalnego programu operacyjnego. Pieniądze z niego pozwoliły też na powstanie toru kolejowego i dróg prowadzących do lotniska, odnowienie dwóch przystanków kolejowych, modernizację wiaduktu kolejowego nad ul. Kunickiego w Lublinie oraz zakup szynobusów, które dowożą pasażerów do terminalu. Łącznie na te inwestycje wyłożono ponad 300 mln zł z programu regionalnego.
Inna kluczowa inwestycja sfinansowana z pieniędzy europejskich to rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta w Zamościu. To jedyny obiekt w Lubelskiem wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zamojska starówka w 1992 r. znalazła się na Liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Dwa lata później uznano ją za pomnik historii Rzeczpospolitej. Wymagała już jednak gruntownej odnowy – przeprowadzono ją dzięki funduszom z Unii.
Wykonano remont i konserwację ratusza na Rynku Wielkim, zagospodarowano Rynek Wodny, instalując fontanny i monitoring, oraz przebudowano Rynek Solny. Zmodernizowano również kilka ulic.
Dzięki tej inwestycji Zamość wzbogacił się też o nowy produkt turystyczny. To 76-metrowa trasa w piwnicach oficyn ratusza skrywająca nieznane do tej pory relikty architektoniczne. Dodatkową atrakcją jest zainstalowany w jej wnętrzu sprzęt multimedialny, prezentujący m.in. informacje dotyczące dziejów ratusza, oficyn i miasta.
Podczas rewitalizacji zlikwidowano też bariery architektoniczne przeszkadzające niepełnosprawnym, a kierowcy zyskali 30 nowych miejsc parkingowych. Można też za darmo skorzystać z Internetu oraz z pięciu kiosków multimedialnych.
– Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z programu regionalnego udało się w Zamościu zrealizować wiele inwestycji, które przyczyniły się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz wpłynęły na zwiększenie atrakcyjności miasta – mówi „Rz" Tomasz Kossowski, wiceprezydent Zamościa.
– Kontynuowaliśmy rewitalizację Starego Miasta, przebudowaliśmy ogród zoologiczny, kupiliśmy nowe, komfortowe autobusy przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, polepszyła się też infrastruktura służąca obsłudze transportu publicznego dzięki zwiększeniu liczby wiat przystankowych, zatok i pętli – wylicza Kossowski. Wymienia także budowę infrastruktury technicznej na terenach należących do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro – Park Mielec – Podstrefy Zamość. Stworzono tam warunki do powstawania otwartych na innowacje przedsiębiorstw.
Dzięki dotacji lepsze warunki dla firm i inwestorów zapewniono też w Puławach, poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w centrum miasta wzdłuż ul. gen. Fieldorfa „Nila". Chodzi o pięć działek po byłej jednostce wojskowej zajmujących 4 ha. Kiepski stan dróg, problemy z wjazdami na tereny pod inwestycje oraz brak parkingów, oświetlenia i chodników skutecznie zniechęcały przedsiębiorców do zakładania w tym miejscu działalności gospodarczej.
Sytuację zmieniły pieniądze z programu regionalnego, które wydano na budowę fragmentu ul. Fieldorfa „Nila", wjazdów do działek inwestycyjnych, chodników, parkingu z 75 miejscami postojowymi, sieci energetycznej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a także montaż oświetlenia i dwóch punktów dostępu do Internetu.
Po inwestycji zanotowano wzrost zainteresowania przedsiębiorców lokowaniem przedsięwzięć biznesowych w tej części miasta. Założono, że na nowych gruntach inwestycyjnych powstanie osiem nowych firm, a w mieście przybędzie ponad 100 miejsc pracy. Inwestycja korzystnie wpłynęła też na wygląd centralnej części miasta zajmowanej wcześniej przez wojskowych.
O euroinwestycjach w kolejnym województwie czytaj 5 lipca
Masz pytanie, wyślij e-mail do redaktora cyklu „Pieniądze z Unii" Artura Osieckiego, a.osiecki@rp.pl

Dowiedz się więcej o funduszach unii Europejskiej

Strona poświęcona regionalnemu programowi operacyjnemu województwa lubelskiego: www.rpo.lubelskie.pl
Strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego: 1 – z kontaktami do punktów informacyjnych o funduszach UE: www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty
2 – z informacjami dotyczącymi inwestycji współfinansowanych przez Unię Europejską: www.mapadotacji.gov.pl

Odnowa i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Dzięki dotacjom z programu „Infrastruktura i środowisko" odrestaurowano w województwie lubelskim wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego oraz Teatr Stary w Lublinie. Teatr Stary mieści się w najstarszym budynku teatralnym w Polsce, wybudowanym w 1822 r. W latach 80. ubiegłego wieku przestał być użytkowany i stopniowo niszczał. W 2012 r. zakończono jego remont, który przywrócił mu dawną świetność. Zachowano zabytkowy układ – z foyer, widownią, sceną i zasceniem. Odtworzono historyczne wnętrze widowni z lożami, balkonami, drewnianymi galeriami. Odrestaurowano też sklepienie budynku. Teatr zyskał również dodatkową powierzchnię, gdyż wybudowano dwie podziemne kondygnacje, gdzie zlokalizowane są szatnie, garderoby, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Sala Teatru Starego mieści 160 widzów. Odbywają się na niej zarówno przedstawienia teatralne, muzyczne, filmowe, jak i te związane z literaturą. Prowadzone są też zajęcia edukacyjno-kulturalne dla dzieci. Z tego samego programu sfinansowano projekt „Kazimierz Dolny oraz wybrane zespoły zabytkowe Powiśla Lubelskiego – renowacja i ochrona dziedzictwa" obejmujący odnowę cennych, mających znaczenie ponadregionalne, zabytkowych obiektów sakralnych skupionych wokół Kazimierza Dolnego.

Nowe obwodnice i drogi lokalne

Pieniądze europejskie, zarówno z programów krajowych, jak i programu regionalnego, przyczyniły się do poprawy układu drogowego Lubelszczyzny. Jedną z takich inwestycji sfinansowaną z programu operacyjnego „Rozwój Polski wschodniej" była budowa obwodnicy Frampola w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa. Obwodnica przebiegająca przez gminy Dzwola i Frampol usprawniła ruch tranzytowy, który przed jej wybudowaniem odbywał się przez centrum Frampola. Dzięki obwodnicy zmniejszyła się w tej miejscowości liczba wypadków i kolizji. Inne podobne przedsięwzięcie, choć sfinansowane z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko", to obwodnica Kraśnika w ciągu dróg krajowych nr 19 Suwałki – Rzeszów i nr 74 Kielce – Kraśnik. Dotacje unijne pożytkowane są też na mniejsze projekty drogowe, jak np. przebudowa ulicy Kolejarzy w Małaszewiczach, którą sfinansowano z lubelskiego programu regionalnego. Przebudowano tam prawie trzykilometrowy odcinek ulicy. Pozostałe efekty inwestycji to chodnik dla pieszych, ścieżka rowerowa oraz utwardzone pobocze. Wzdłuż bloków mieszkalnych powstał parking dla aut na 90 miejsc. Dzięki przebudowie skrócił się też przejazd tą ulicą. Z programu regionalnego przebudowano także m.in. sieć dróg w Kalinówce (gmina Głusk).

Opinia:

Krzysztof Hetman, marszałek województwa lubelskiego
Spośród wielu projektów realizowanych na terenie naszego województwa finansowanych z regionalnego programu operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2007–2013 niełatwo jest wybrać tylko kilka, nawet tych szczególnie istotnych. Musimy bowiem pamiętać, że dla obszaru Polski wschodniej inwestycje unijne, niezależnie od ich rodzaju, są szczególnie ważne – ze względu na związaną z ich realizacją możliwość niwelowania różnic cywilizacyjnych pomiędzy nami a resztą kraju. Dla nas ważne są zarówno nowe drogi, modernizacja pomieszczeń szpitalnych, i poprawa jakości usług w ochronie zdrowia, jak i ochrona zabytków. Motorem regionu zawsze pozostają inwestycje. Stąd też wielką wagę przywiązujemy do wszelkich działań proinwestycyjnych. Bardzo zależy nam na zrównoważonym rozwoju całego województwa we wszystkich możliwych sferach. Dobrze, że środki europejskie mogliśmy wykorzystać na różnorodne działania.
Źródło: ekonomia.rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA