fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Odpisy od darowanego sprzętu mogą być kosztem podatkowym

Odpisy od darowanego sprzętu mogą być kosztem podatkowym, nawet gdy został on zamortyzowany jednorazowo.
- Dostałem od rodziny motocykl, który zamierzam wykorzystywać w firmie. Czy mogę go jednorazowo zamortyzować i całą jego wartość wrzucić w koszty? – pyta czytelnik.
Tak, przedsiębiorca może dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego i rozliczyć motocykl w podatkowych kosztach. Nawet wtedy, gdy otrzymał go za darmo.
Przypomnijmy, że z jednorazowej amortyzacji mogą skorzystać:
- mali podatnicy – niezależnie od tego, czy rozpoczynają działalność, czy też ją kontynuują,
- duże firmy rozpoczynające działalność – w pierwszym roku podatkowym.
Mały podatnik to firma, w której przychód ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego VAT) nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym równowartości 1 200 000 euro. W 2013 r. z jednorazowej amortyzacji może korzystać przedsiębiorca, który rok temu zmieścił się w limicie 4 922 000 zł.
Jednorazowo możemy zamortyzować środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT). Są to:
- grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,
- grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastoso- wania,
- grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty,
- grupa 6 – urządzenia techniczne,
- grupa 7 – środki transportu,
- grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.
Wyjątkiem są samochody osobowe. Przedsiębiorcy argumentują jednak, że motocykl to nie samochód, nie dotyczą go więc ograniczenia. A fiskus się na to zgadza.
Spójrzmy na interpretację Izby Skarbowej w Poznaniu z 4 grudnia 2012 r. (nr ILPB1/415-880/12-4/AMN). Wystąpił o nią przedsiębiorca, który chce wykorzystywać motocykl w firmie. Argumentuje, że jego działalność wymaga częstych wyjazdów (na spotkania z dostawcami, odbiorcami oraz do różnych instytucji), a ten środek transportu okazuje się szybszy i bardziej ekonomiczny od samochodu. Ponieważ zalicza się go innej grupy środków trwałych niż auta osobowe można go jednorazowo zamortyzować. Skarbówka nie miała nic przeciwko temu.
Podobnie było w sprawie rozpatrywanej przez Izbę Skarbową w Warszawie (interpretacja z 20 lutego 2009 r., nr IPPB1/415- -1392/08-2/AM).
Jednorazowej amortyzacji nie wyklucza otrzymanie środka trwałego w formie darowizny. Jak czytamy w piśmie ministra finansów z 3 lipca 2008 r. (odpowiedź na interpelację poselską nr 3486), nie ma przeszkód do stosowania jednorazowego odpisu także wtedy, gdy nabycie nastąpiło w inny sposób niż poprzez zakup (np. w drodze spadku i darowizny). Podobnie stwierdziła Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 27 stycznia 2009 r. (nr IPPB1/415-1407/08-2/KS).
Na koniec warto zwrócić uwagę na art. 23 ust. 1 pkt 45a lit. a ustawy o PIT. Wynika z niego, że nie są kosztem odpisy od wartości początkowej środków trwałych nabytych nieodpłatnie, jeżeli nabycie to nie powoduje powstania przychodu (tak jak w omawianej sytuacji). Nie dotyczy to jednak środków trwałych otrzymanych w drodze spadku lub darowizny. Odpisy od darowanego sprzętu mogą więc być kosztem podatkowym. Także wtedy, gdy został zamortyzowany jednorazowo. W ten sposób do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć w tym roku 205 000 zł.
podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2012, poz. 361ze zm.)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA