fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czas pracy: Pracodawca wyznacza przerwy w pracy pracownikowi

Zgodnie z art. 132 § 1 kodeksu pracy pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.
www.sxc.hu
Dobowe odpoczynki szef musi zagwarantować podwładnym już wtedy, gdy planuje ich pracę. Gdy je jednak naruszy, ma je zrównoważyć w tym samym okresie rozliczeniowym
Planowanie czasu pracy podwładnego w harmonogramie musi uwzględniać zarówno obowiązujące go normy czasu pracy, jak i odpoczynki. To jedno z konstytucyjnych uprawnień każdego pracownika. To także jedna z podstawowych zasad prawa pracy, o której przesądzają przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz urlopach wypoczynkowych.Te regulujące czas pracy zatrudnionych można uznać za jedną z najważniejszych części prawa pracy. Ich zadaniem jest ochrona przed wykonywaniem pracy ponad siły, nawet gdy z takich czy innych przyczyn pracownik sam godziłby się na to. Zapewnienie każdemu podwładnemu koniecznej regeneracji sił, ochrony zdrowia i kondycji psychofizycznej powoduje w konsekwencji bezpieczne wykonywanie przez niego pracy, do czego każdy pracownik ma konstytucyjne prawo.Ma być w dobie Szef musi zapewnić każdemu pracownikowi, w każdej dobie pracowniczej, nieprzerwany okres co najmniej 11 godzin odpoczynku. Konieczność taka oznacza, że w okresie doby, czyli 24 godzin od r...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA