fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca za granicą: opodatkowanie w miejscu świadczenia

Dochód z tytułu pracy najemnej podlega zasadniczo opodatkowaniu w kraju, w którym praca jest rzeczywiście wykonywana.
www.sxc.hu
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę zawartej z zagranicznym pracodawcą będzie opodatkowane w Polsce w części, w której przypada na pracę faktycznie tu wykonywaną.
Tak uznała Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 7 lutego 2013 r. (IBPBII/1/415-990/12/HK).Wnioskodawca będący polskim rezydentem podatkowym zawarł umowę o pracę ze spółką z siedzibą w Szwajcarii. W trakcie wykonywania swoich obowiązków względem pracodawcy wnioskodawca będzie przebywać w siedzibie pracodawcy w Szwajcarii co najmniej dwa tygodnie w okresie każdych czterech tygodni. Jednak w przypadku gdy wnioskodawca nie zdąży wykonać swoich obowiązków w Szwajcarii, będzie miał możliwość realizacji powierzonych zadań w Polsce (zdalnie, tj. za pośrednictwem Internetu), przy czym dotyczy to wyłącznie zadań, które nie wymagają od wnioskodawcy fizycznej obecności w Szwajcarii.Na tle tak zarysowanego stanu faktycznego wnioskodawca zwrócił się do organów podatkowych z zapytaniem, czy wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę zawartej ze szwajcarskim pracodawcą będzie opodatkowane wyłącznie w Szwajcarii, a tym samym, czy będzie zwolnione z opodatkowania w P...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA