Inflacja wyzwaniem dla pracodawców

Podwyżka wynagrodzeń, umożliwienie pracy w formie płatnych nadgodzin czy dodatkowe benefity – to przykłady wsparcia dla pracowników.

Publikacja: 30.03.2023 21:00

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2023 r. wyniosło 7065,56 zł, co oznacza wzrost o 13,6 proc. rok do roku – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W ujęciu miesiąc do miesiąca wynagrodzenia wzrosły o 2,6 proc., co było spowodowane m.in. wypłatami nagród rocznych oraz podwyżkami z powodu inflacji.

Najgorętszy okres wzrostu cen mamy już za sobą, ale to nie znaczy, że inflacja w Polsce szybko wyhamuje. Jeszcze długo będzie się utrzymywać na dwucyfrowych poziomach, podbijając oczekiwania płacowe i będąc dużym wyzwaniem dla pracodawców i działów HR.

Z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny wynika, że już ponad połowa firm jednorazowo podniosła pensje swoim pracownikom, a 48 proc. deklaruje przeprowadzanie podwyżek adekwatne do wzrostu inflacji. Mniej niż jedna trzecia przedsiębiorców oferuje pracę w formie płatnych nadgodzin, a 24 proc. zgadza się na dodatkowe benefity ograniczające wydatki (np. dofinansowanie dojazdów do pracy, bony do sklepów). Natomiast tylko kilkanaście procent firm przyznało pracownikom jednorazowo premię inflacyjną.

Zdaniem ekspertów stawianie na długofalowe mechanizmy to dobre podejście. Jednorazowy zastrzyk gotówki nie zaowocuje długofalową motywacją i utrzymaniem kluczowych pracowników. Lepszy efekt może przynieść wprowadzenie rozwiązań systemowych, na przykład poprawa świadczeń zdrowotnych czy innych benefitów.

Pracodawcy są w trudnej sytuacji, bo możliwość oferowania podwyżek i kosztownych benefitów jest ograniczona w warunkach rosnących kosztów działalności i hamującej gospodarki. Firmom jest coraz trudniej utrzymać solidne marże i zwiększać przychody. Szczególnie że poprzednie lata, czyli popandemiczne 2021 i 2022, były stosunkowo udane, więc baza do porównań jest w tym roku wysoka.

Działalność w tak trudnym otoczeniu gospodarczym jest wyzwaniem przede wszystkim dla mniejszych firm i to właśnie w tym sektorze widać powściągliwość w zakresie podwyżek rekompensujących inflację. Około 48 proc. mikrofirm przyznało swoim pracownikom jednorazową podwyżkę pensji, podczas gdy wśród dużych przedsiębiorstw odsetek ten był o 14 pkt proc. wyższy. Ponad połowa dużych firm deklaruje, że wynagrodzenia ich pracowników rosną adekwatnie do wzrostu inflacji, wobec 47 proc. takich odpowiedzi w mikro- i średnich przedsiębiorstwach. Duże firmy zdecydowanie częściej umożliwiają też pracę w formie płatnych nadgodzin. Największą różnicę widać jednak w przypadku dodatkowych benefitów. Duże firmy oferują je dwukrotnie częściej (34 proc.) niż średnie (17 proc). W przypadku małych firm i mikroprzedsiębiorstw te odsetki wynoszą odpowiednio 21 proc. oraz 24 proc.

Intensywność i formy wsparcia pracowników w związku z wysoką inflacją zależą nie tylko od rozmiaru firmy, ale również od branży. Jednorazowe podniesienie pensji częściej deklarowali przedstawiciele firm usługowych i branży TSL (po 55 proc.) niż handlowych (47 proc.). Z kolei możliwość pracy w formie płatnych nadgodzin częściej umożliwiają branże budowlana (39 proc.) i produkcyjna (32 proc.), a najrzadziej handel (21 proc.) – wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Inflacja w lutym sięgnęła w Polsce 18,4 proc. rok do roku, ustanawiając wieloletni rekord. Rosnące ceny są skorelowane z hamującą konsumpcją, co potwierdzają dane dotyczące spadku sprzedaży detalicznej. W cenach stałych spadła ona w lutym 2023 r. o 5 proc. (wobec wzrostu o 0,1 proc. w styczniu 2023 r.), co jest najsłabszym wynikiem od stycznia 2021 r. Ekonomiści podkreślają, że obniżenie dynamiki sprzedaży detalicznej zostało odnotowane aż w siedmiu z ośmiu raportowanych przez GUS kategorii.

Analizy Rzeczpospolitej
Czas rzucić wyzwanie hakerom
Analizy Rzeczpospolitej
Bądź jak duża firma
Analizy Rzeczpospolitej
Potrzeba inwestycji w technologie i współpracy ze start-upami
Analizy Rzeczpospolitej
PayTechy idą jak burza. Rewolucja ruszyła
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Analizy Rzeczpospolitej
Znaczenie innowacyjności w branży finansowej
Analizy Rzeczpospolitej
Marek Kozubal: Jak trwoga, to do Boga albo schronu