- Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2018 r. zmieniający komunikat o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r. (pozycja 916)

- Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości kwot rekompensat wypłacanych osobom, które wniosły przedpłaty na zakup samochodów osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500, na IV kwartał 2018 r. (pozycja 915)