- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 maja 2019 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Ochrony Państwa (DzU z 14 maja 2019 r., poz. 895)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 maja 2019 r. w sprawie podziału środków finansowych dla uczelni służb państwowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego, potencjału badawczego oraz na zadania związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną ludności (DzU z 14 maja 2019 r., poz. 902)

- rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 7 maja 2019 r. w sprawie dokumentowania przez policjantów kontroli osobistej oraz przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków (DzU z 14 maja 2019 r., poz. 904)