• niektóre przepisy ustawy z 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (DzU z 1 lipca 2019 r., poz. 1214)

• rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2019 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (DzU z 13 grudnia 2019 r., poz. 2404)