• rozporządzenie ministra zdrowia z 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (DzU z 7 lutego 2020 r., poz. 197)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych sterotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych" na lata 2019–2021 (DzU z 7 lutego 2020 r., poz. 199)

• rozporządzenie ministra finansów z 7 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia terminów i trybu wpłat z zysku oraz wzorów i terminów składania deklaracji przez przedsiębiorstwa państwowe (DzU z 14 lutego 2020 r., poz. 236)

• art. 106 ust. 4, art. 107 ust. 2 i art. 108 ust. 2 ustawy z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (DzU z 21 lutego 2020 r., poz. 284)

• rozporządzenie ministra finansów z 20 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (DzU z 21 lutego 2020 r., poz. 289)

• rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie" (DzU z 21 lutego 2020 r., poz. 290)