- rozporządzenie Rady Ministrów z 25 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (DzU z 27 listopada 2020 r., poz. 2107)