Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, zewidencjonowanych na subkoncie za IV kwartał 2019 r.

Obwieszczenie Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w II kwartale 2020 r.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie upamiętnienia Mieczysława Grydzewskiego oraz jego wkładu w kulturę narodową w 50. rocznicę śmierci

Uchwała nr 7/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy pierwszych deportacji Polaków na Wschód z terenów okupowanych przez Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich