- rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 13 maja 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach (DzU z 18 maja 2021 r., poz. 909)