Uchwała nr 610/2021 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Krajowej Rady Sądownictwa