- głośny ostatnio przepis o zakazie pracy w święta w placówkach handlowych (DzU nr 176, poz. 1239)

- znowelizowana 24 sierpnia ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 176, poz. 1243); pisaliśmy o niej 25 października

- dwa zmienione rozporządzenia prezesa Rady Ministrów poświęcone Agencji Wywiadu, a konkretnie: mianowaniu jej funkcjonariuszy na stopnie służbowe oraz zaliczaniu im okresów służby, pracy i innych okresów do wysługi lat uwzględnianych przy ustalaniu wzrostu uposażenia zasadniczego (DzU nr 186, poz. 13201321)

- 50 zł, 100 zł albo 200 zł wynosi wysokość wpłaty dokonywanej m.in. przez pracodawcę w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca, a za jego przedłużenie – połowę mniej (DzU nr 195, poz. 1409)